פרשת תצוה - זכור תש"פ: התוכחה של עמלק

שיעור לפרשת תצוה-זכור מאת הרב משה אלמלם, ראש ישיבת פרחי אהרן בקריית שמואל. השיעור נמסר לאחר תפילת שחרית בבית המדרש של הישיבה

ערוץ 7 , י' באדר תש"פ