הרב הראשי, דוד לאו: לא לדחות חופותדוברות

אמש הודיעו ראש הממשלה ושר הבריאות על משנה זהירות שאנו מחויבים לנהוג מחשש להתפשטות מחלת הקורונה.

ההנחיות הללו מחייבות גם על פי ההלכה. האדם מחויב לשמור על עצמו שלא יזיק את זולתו אף יותר מלשמור עצמו שלא יוזק. וירוס הקורונה יכול לעבור גם מאדם בריא לגמרי לאדם אחר ולסכן את זולתו. הדבר מחייב הקפדה מוחלטת על הוראות שנתנו גם אם הן קשות ומכבידות.

בתי כנסת

-בהתאם להנחיית גורמי המקצוע להגביל את מספר המתכנסים למאה איש, חובה לחלק את המניינים בבתי הכנסת למספר מניינים שכל אחד מהם ימנה עד מאה איש.
-במידה וקיימת צפיפות רבה בבית הכנסת למרות שאין בו מאה איש יש להתחלק לכמה מניינים.
-
בתי הכנסת ובתי המדרש חייבים להיות מאווררים כיאות, בהתאם להנחיית גורמי המקצוע.
-
חובה על גבאי בתי הכנסת להקפיד ולשמור על היגיינה מרבית בכל מרחב בתי הכנסת. כולל אמצעי חיטוי ראויים.
-
אדם שנמצא בבידוד או מי שהוא בסיכון גבוה, יתפלל בביתו וישתדל לכוון את זמן תפילתו לשעה שהציבור מתפלל.


שיעורי תורה

שגרת החיים חייבת להימשך, לפיכך אין לבטל מניין או שיעורי תורה (אם לא שהדבר נקבע ע"י האחראים על בריאות הציבור).

ישיבות ומוסדות לימוד

על פי הוראות משרד הבריאות, מוסדות החינוך ממשיכים לעת עתה כרגיל. וכן בעולם הישיבות ממשיכים ללמוד תורה ביתר שאת, כח התורה וקול התורה יעמוד לכלל ישראל ולעולם כולו לזכות, זאת עד אשר ינתנו הנחיות אחרות.

טבילה במקוואות

יש לקיים אורח חיים ושגרה בנושא טהרת הבית ואין מקום לחשוש. אשה שעפ"י ההנחיות אמורה להיות בבידוד תפעל כפי המתחייב ממצבה.

חתונות

אין לדחות חופה בשל המצב הנוכחי, עדיף לערוך אותה עם קהל מועט מאשר לדחותה. מה גם שאיננו יודעים מתי יתאפשר לקיים את השמחה ברוב עם.

ביקור חולים

מצות ביקור חולים חשובה, אבל יש להימנע מלקיימה במצב זה וגם לא לבקר בבתי מבוגרים מחשש העברת המחלה. יחד עם זאת יש למצוא את הדרך כיצד ניתן לסייע לאותם בודדים שאין מי שרואה את מצוקתם.


הקפדה על שמירת הוראות אלו היא חובה מן התורה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

המצב הנוכחי מחייב להרבות בתפילה ועל כן יש להוסיף בסוף התפילה, ערב, בוקר וצהרים ולומר בציבור את פרקי תהילים י"ג, כ', ותפילת מי שברך לחולים.

כמו כן, יש להקפיד על אמירת מאה ברכות ביום כפי שכתבו הגאונים שדוד המלך תיקן להם לישראל לברך מאה ברכות בכל יום כאשר פרצה בזמנו מגפה, והמגפה נעצרה.

אחתום בתפילה "מחרב ומשבי ומדבר ומגפה ומכל צרה ויגון הצילנו כי לך קיוינו... ראה בצרותינו ושמע קול תפילתנו, כי אתה שומע תפילה". נייחל שאת חג החירות הקרב ובא נחגוג בשמחה, בטוב לבב וברוב עם.