דרימליינר של חברת אל על
דרימליינר של חברת אל על צילום: יוחאי מוסי

אנשי אל על,

אנו מתמודדים עם המשבר הגדול ביותר שידעו ענף התעופה ואל על מעולם והדבר כבר גבה מחירים כבדים בתעשייה.

אני מודע לסערת הרגשות ולחששות שלכם. אני יכול להבטיח לכם כי יש לנו את הדרך והתוכנית לעמוד באתגר ולהצעיד את חברת אל על לעבר עתיד יציב ובטוח.

לצערי, לא ניתן לעשות זאת ללא צעדים כואבים מאוד, צעדים הכרחיים, שניסינו להימנע מהם אך זו הדרך היחידה להבטחת העתיד. כל מי שאומר אחרת, טועה ומטעה.

רק לפני זמן קצר הובערו בחברה צמיגים ואוימו מנהלים בחברה – זה מדרון חלקלק ומסוכן שחייב להיפסק מיד. אני דורש ממנהיגי ציבור העובדים, לגלות אחריות ולמנוע בכל דרך, הדרדרות מסוכנת לאלימות פיזית ומילולית .

אני רוצה לעדכן אתכם בצעדים המידיים שהחברה עושה-

פעולות למול המדינה- אנחנו מצויים בשיח גם בשעה זו, מול גורמי האוצר על מנת להציג תוכנית עסקית שתאפשר לאל על סיוע בשלושה פרקי זמן - ראשית לתקופה בה הנגיף בשיאו, בה עיקר התוכנית מבוססת על הקטנה דרסטית בהוצאות, מאחר והפעילות המבצעית מינימאלית. השלב הבא -להציג תוכנית לפרק ההתאוששות בה הציבור שב לטוס באופן מדורג ובהמשך פרק של צמיחה. הכוונה לייצר אופק יציב לאל על, כאשר החברה חייבת לעבור מהפיכה בכל הקשור להתייעלות והפחתת ההוצאות .

ניהול תקציבי החברה - כלל תקציבי החברה מנוהלים בצורה קפדנית ומדוקדקת, הפחתת שכר לחוזים אישיים, חברי הנהלה ודירקטוריון, קיצוץ בתקציבי ההשקעות, צמצמום ועצירת כל רכש שאינו הכרחי, קיצוץ בתקציבי ייעוץ. אנו הופכים כל אבן אפשרית, על מנת להבטיח שאנחנו מהודקים תקציבית, ככל הניתן, למול הימים שעוד נכונו לנו.

השיח מול נציגות העובדים וההסתדרות - מיום כניסתי לתפקיד הצבתי את האנשים כערך עליון באל על . מתוך אחריות לעתיד האנשים, הצגנו תוכנית כוללת להיחלצות מהמשבר, לתוכנית פרקים רבים ואחד מהם נוגע לעלות כוח האדם באל על.

על מנת להיחלץ מהמשבר נדרשים הצעדים הבאים וזוהי התוכנית שהצגתי להסתדרות ולנציגות העובדים:

  • הפחתת שכר לבעלי השכר הגבוה בהסכם הקיבוצי וחוזים אישיים כאחד.
  • פיטורי 1000 אנשים זמניים וקבועים, בכאב גדול ומתוך אחריות כבדה.
  • שינוי תהליכי עבודה שיאפשרו לחברה לפעול ביעילות ויצמצמו את עלות ההפעלה.
  • תוספת שכר לבעלי השכר הנמוך באל על.ההצעה נדחתה על ידי ההסתדרות ונציגות העובדים מתוך חוסר רצון להתמודד עם ההכרח להיפרד מעובדים שאינם חיוניים בעת זו, על מנת להביא את החברה לחוף מבטחים אנו מחויבים להיפרד מחברים לעבודה ולהפעיל את החברה באופן יעיל.

אנו נציג את התוכנית למשרד האוצר. אישור התוכנית הוא תנאי שיציב את אל על במסלול המראה לעבר עתיד יציב, עם אופק כלכלי בטוח, דבר שיאפשר להחזיר את ההלוואה ולשפר עוד יותר את השירות לנוסעים.

התכנית שגיבשנו מגינה על הרוב המכריע של אנשי אל על. חוסר ההסכמה לסיים העסקה ואפילו לא לעובד אחד , גורמת לסיכון מקום עבודתם של אלפי עובדי אל על.

בנסיבות ובעוצמה של המשבר הנוכחי, לא ניתן לעבור את המשבר ללא פרידה מעובדים, עם כל הצער הרב שכולנו חשים. אני מלא כאב על אלו שנאלץ להיפרד מהם אך האחריות שלי ליתר אנשי אל על גוברת ולא אתן במשמרת שלי לסכן את מקור פרנסתם של אלפי בתי אב.

מה צפוי לנו בימים הקרובים?

חל"ת - החל מהשבוע הבא יצאו לחל"ת מרבית עובדי החברה ובתקופה זו ניתן יהיה לקבל קצבה מחליפת שכר מהביטוח הלאומי, בהתאם לזכאויות.

פיטורין - בימים הקרובים יזומנו לשימוע לפני פיטורין האנשים שהוחלט כי נאלץ להיפרד מהם.

אנשי אל על,

אני וצוות הנהלה נחושים לעשות כל שיידרש על מנת להצעיד את אל על מעבר למשבר הקורונה .

זו עת לאחדות, למנהיגות ולאחריות של כולנו.

גונן