עריכת צוואה
עריכת צוואה iStock

צוואה היא דרכו היחידה של אדם להבטיח כי לאחר פטירתו, יחולק עזבונו בדיוק באופן שהוא מצווה ולא באופן אחר או על פי חוק הירושה.

זהו אחד המסמכים החשובים עבור כל אדם המעוניין כי רכושו יחולק בין מספר יורשים ספציפיים ובאופן מסוים.

ללא קיומה של צוואה תקפה משפטית, יחולק הרכוש בין היורשים הטבעיים בהתאם לחוק הירושה. אדם המבקש לדאוג לבת זוגו הנחשבת ידועה בציבור שלו, (מעמד אשר לא מקנה לה על פי חוק הירושה שום זכויות, יצטרך לערוך מצוואה משלו.)

צוואה היא הדרך הטובה ביותר לדאוג לרווחתם הכלכלית של אנשים היקרים לליבו של אדם או לחילופין, לעמותות או ארגונים להם מעונין עורך הצוואה להוריש חלק מרכושו. חברת "צוואות עדים" מציעה לכם את הדרך הפשוטה, המהירה והמשתלמת ביותר לעריכת צוואה עם עורך דין מומחה בדיני ירושה המגיע אליכם עד הבית ומנסח עבורכם צוואה מותאמת אישית לצרכים ולבקשות שלכם.

סוגי הצוואות הנערכות בשירות מהפכני עד הבית באמצעות חברת "צוואות עדים"
עריכת צוואת יחיד

אנשים רבים אינם מעוניינים כי רכושם ונכסיהם יחולקו לאחר מותם בהתאם לחוק הירושה ולכן, על אדם המעוניין להוריש את כל רכושו לחברו הטוב או לעמותה שבפועלה הוא מאמין, לכתוב צוואת יחיד המעגנת את רצונו במסמך משפטי ובכך, להבטיח כי משאלתו תתבצע לאחר מותו.

ניתן לכתוב צוואה באופן עצמאי אך בכדי להבטיח כי הדברים אכן יתממשו בדיוק על פי בקשתו של אדם, עדיף לו להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני ירושה המספק שירות מיוחד של עריכת צוואה אישית עד הבית, המגיע עם שני עדים לצורך אישור החתימה על הצוואה.

עורך הדין, מספק לכם הסברים על כל ההשלכות המשפטיות של צוואה זו. צוואת יחיד הכתובה בצורה מפורטת וברורה, לא תותיר מקום לפרשנות ובכך תהווה מסמך משפטי שאינו ניתן לערעור. שני העדים המאשרים את מהימנותה של הצוואה, מהווים גורם חשוב היכול למנוע את פסילתה בשלב מאוחר יותר.

ארבע דרכים שונות המשמשות לצורך עריכת צוואת יחיד:

צוואה בכתב יד – צוואה החייבת להיכתב בכתב ידו של המצווה ללא חלקים מודפסים. בצוואה זו יש לציין את תאריך הכתיבה, הצהרה כי מדובר על מסמך שהוא צוואה וחתימה. במידה וחוקים אלו לא מתקיימים, עלולה הצוואה להיחשב כפסילה ותוקפה המשפטי עלול להתבטל.

צוואה בעדים- זוהי הצוואה השכיחה והמומלצת ביותר משום שהיא נחשבת ליציבה יותר וקשה יותר לערעור. הצוואה יכולה להיות מודפסת או כתובה בכתב ידו של המצווה ועליה לכלול תאריך וחתימה של המצווה וכן את חתימתם של שני עדים אשר יאשרו את מהימנותה. על העדים להיות ניטרליים ללא זיקה לרכושו של המצווה וללא אזכור בצוואה עצמה.

צוואה בעל פה – צוואה המתקבלת רק במידה והמצווה מצוי על ערש דווי .במקרים אלו, יכול המצווה להשמיע את צוואתו בפני שני עדים אשר ירשמו לאחר מכן זיכרון דברים של הצוואה, כולל התאריך שבה ניתנה והנסיבות שבעטיין נכתבה. לאחר מכן, חייבים העדים למסור את הצוואה לרשם לענייני ירושה.

צוואה בפני רשות –צוואה הנאמרת בעל פה בפני רשות שיפוטית כגון נוטריון או שופט.

עריכת צוואה נוטריונית - מאושרת משפטית

צוואה הדדית

בני זוג רבים, בוחרים לערוך צוואה הדדית המהווה מסמך משפטי המסדיר את העברתם רכושם של כל אחד מהם לצד השני במקרה של מוות. מטרת הצוואה הזו היא הבטחת ההדדיות. כלומר, במקרה בו אחד מהצדדים נפטר, הצד השני יוכל לרשת אותו ובכך, להמשיך לחיות ברווחה כלכלית. לרוב, עורכים את הצוואה ביחד, באותו המעמד, דבר המבטיח לשני הצדדים שקיפות מלאה לגבי ההחלטות של הצד השני.

צוואה הדדית (צוואה זוגית), נחשבת לנפוצה בקרב בני זוג, אך חשוב לדעת כי ניסוח מוטעה, עלול להוביל ללא מעט אתגרים וסכסוכים משפטיים. חוסר הבנה בדקויות הקשורות לכתיבת הצוואה, עלול להוביל לטעויות היכולות לגרום לפסילה מוחלטת של הצוואה בכדי להימנע מכך, מומלץ לערוך צוואה באמצעות עורך דין המתמחה בדיני ירושה וזאת, בכדי להבטיח את תקינותה המשפטית. צוואה משותפת, תמנע מאבקי ירושה בין בני המשפחה. חשוב להבטיח ניסוח תקין, ברור ורהוט שאינו משאיר מקום לפרשנויות או התנגדויות בעתיד.

עריכת צוואה בעדים

זוהי צוואה הנחשבת לאחת מסוגי הצוואות הנפוצות ביותר שכן, לא פשוט לפסול אותה או לערער עליה. צוואה בעדים, נערכת לרוב על ידי עורך דין המתמחה בדיני ירושה במטרה להבטיח צוואה המנוסחת באופן ברור ומדויק ללא השארת מקום לאי הבנות או פרשנויות בעתיד. אדם המעוניין להוריש את רכושו ונכסיו באופן מסוים לאנשים ספציפיים, חייב לספק הוראות ברורות וחד משמעויות. בנוסף, יש צורך בשני עדים ניטרליים ללא קשר או זיקה למצווה או לרכושו אשר יוכלו לאשר את החתימה על הצוואה.

מומלץ לבחור בשירות עריכת צוואה בעדים עד הבית הכולל עורך דין מומחה בדיני ירושה המגיע עד אליכם הביתה בליווי שני עדים ומספק לכם הסברים על כל האספקטים המשפטיים של הצוואה. שירות עורך דין מהפכני עד הבית, מבטיח כי רצונותיכם יתקיימו לאחר מותכם. עורך הדין יוודא כי גם אתם וגם העדים חתומים על הצוואה וזאת על מנת לספק לה תוקף משפטי שאינו ניתן לערעור. מטרת העדים היא הבטחת מהימנות הצוואה ומתן אישור כי המצווה, חתם על הצוואה מרצונו החופשי בלבד.

עריכת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך משפטי באמצעותו יכול אדם להורות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. מסמך זה תקף רק במידה ולא נפל בו פגם. קבילותה של צוואה נוטריונית חזקה מכל צוואה אחרת (כגון צוואה בעדים או צוואה בכתב) צוואה נוטריונית הינה צוואה שכמעט לעולם אינה מוטלת בספק. בנוסף, בצוואה נוטריונית לא נדרשים עדים וכן אין צורך בכך שהצוואה תיערך בכתב ידו של המוריש בניגוד לצוואות אחרות.

כדאי לבחור בעריכת צוואה נוטריונית בשירות אישי עד הבית הכוללת אישור נוטריון. צוואה זו נכתבת במשרד עורכי דין או במסגרת ביתכם על ידי נוטריון מוסמך העורך את הצוואה על פי בקשת המוריש ולאחר מכן קורא אותה בפניו. לאחר מכן, המוריש מצהיר כי מדובר בצוואתו שלו והנוטריון מאשר את הצוואה ומעניק לה תוקף משפטי.

עריכת צוואה בחיים

צוואה בחיים הינה מסמך משפטי בו מנחה המצווה כיצד לטפל בו מבחינה רפואית במידה ויגיע למצב סופני בו לא יהיה כשיר מבחינה משפטית ולא יוכל לחשוב בצורה צלולה. מטרתה של צוואה בחיים היא לאפשר לאדם כל עוד הוא בריא וצלול בדעתו, להחליט לגבי סוג הטיפול הרפואי שהוא ירצה לקבל ברגע שיגיע למצב בריאותי קשה.

החוק במדינה מכיר בזכותו של אדם להחליט לגבי סוג הטיפול הרפואי הרצוי לו או לחילופין להימנע לחלוטין מטיפול רפואי במידה ומדובר על מחלה סופנית ותוחלת חייו של החולה אינה עולה על חצי שנה. בנוסף, עליה להיערך בכתב ידו של המצווה או מודפסת. עליה לכלול את חתימתו ואת חתימת הרופא אשר מסר לו את המידע הרפואי.

בנוסף, יש צורך בשני עדים אשר יהיו נוכחים בעת החתימה על הצוואה. העדים חייבים להיות ניטרליים. הם לא יכולים להיות בני משפחה או בעלי אינטרס כלשהוא ברכושו של המצווה. על הצוואה להיכתב מתוך רצון חופשי של המצווה ללא שום לחץ מצד בני משפחתו או כל גורם אחר ועליו להיות צלול וכשיר משפטית ולהבין את משמעות הצוואה והשלכותיה על צורת הטיפול בו.

רצוי להיעזר בשירות עריכת צוואה בחיים הכולל ניסוח מקצועי ורהוט על ידי עורך דין בעל ניסיון רב שנים בדיני ירושה אשר יגיע עד אליכם הביתה בליווי שני עדים לצורך אישור החתימה על הצוואה ובכך להעניק לה תוקף משפטי.

עריכת צוואה באנגלית

בזמן שחוק הירושה נועד להבטיח חלוקה הוגנת של משאבי הנפטר בין ילדיו ומשפחתו, מעדיפים רבים לבחור בדרך חלוקה שונה שכן כל אחד זכאי לחלק את נכסיו על פי ראות עיניו. לכן, כל אדם המעוניין להוריש את כל רכושו לאדם מסוים רשאי לעשות זאת אך על מנת לוודא כי הדברים אכן יתקיימו, יש צורך בניסוח צוואה אשר תעמוד בכל החוקים והתקנות הקבועים בחוק. לשם כך, יש להיעזר בשירותיו של עורך דין אשר ינסח את הצוואה בצורה שלא ניתן יהיה לערער עליה.

שירות עריכת צוואה באנגלית עד הבית, כולל התאמה אישית של צוואה המנוסחת על ידי עורך דין המתמחה בתחום. בנוסף, מספק השירות שני עדים מטעמו אשר מאשרים את מהימנות הצוואה ובכך מעניקים לה תוקף משפטי.

שירות זה נועד למקרים בהם המצווה אינו דובר עברית שוטפת, והוא מעדיף לכתוב את צוואתו בשפת האם שלו. כאשר לדוגמא נכתבת הצוואה באנגלית, יש צורך לתרגמה לעברית בצורה מדויקת וזאת, בכדי לשמור על תוקפה המשפטי. במקרה זה, רק נוטריון יכול לאשר את מהימנות התרגום ואת נאמנותו למקור. חשוב לוודא כי התרגום מקצועי ומדויק ביותר. לכן, על עריכת צוואה באנגלית, להיעשות על ידי אנשי מקצוע המתמחים בתחום ובמידת הצורך, לספק תרגום מקצועי ונאמן למקור.

עריכת צוואה בשירות עד הבית עם חברת "צוואות עדים"

מעולם לא היה פשוט כל כך לערוך צוואה. חברת "צוואות עדים" מאפשרת לכם לקבל צוואה מותאמת אישית עבורכם. בטלפון אחד, יגיע עד אליכם הביתה עורך דין מנוסה בעריכת סוגי צוואות שונים כגון צוואה נוטריונית ,צוואת עדים ועוד בשירות הכי מהיר ובמחיר הכי אטרקטיבי כשהוא מלווה בשני עדים לצורך אישור החתימה על הצוואה. בין יתרונות עריכת צוואה על ידי חברת צוואות עדים בשירות אישי עד הבית:

מחיר אטרקטיבי- שירות אישי עד הבית במחיר חסר תקדים של 1,500 ₪ בלבד לצוואת יחיד ו-1,700 ₪ לצוואה הדדית/זוגית.

מקצועיות חסרת פשרות – עריכת צוואה על ידי חברת "צוואות עדים", נעשית על ידי עורכי הדין של החברה אשר להם ניסיון של 17 שנה בעריכת צוואות. הצוואה עומדת בכל התקנים המשפטיים לאישור הצוואה ומונעת סכסוכים ואי הבנות היכולים להתעורר בשל צוואה פסולה או לא תקינה.

שירות בפריסה ארצית- שירות עריכת צוואה עד הבית ניתן על ידי החברה בכל רחבי הארץ מדרום לצפון.

הדרכה והסבר מפורטים- ההדרכה וההסבר אודות הצוואה, מהותה והליך האישור המשפטי, ייעשה אצלכם בבית באווירה נעימה.

זקוקים לעריכת צוואה? זה הזמן ליצור קשר עם המומחים של חברת "צוואות עדים" ולקבל שירות מהפכני ומקצועי עד הבית במחיר הכי אטרקטיבי שיש.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו