בני עקיבא: גיוס קומונריות וירטואלי

בתנועת הנוער החליטו להמשיך את הליך גיוס המועמדות לקומונריות למרות הקורונה. השיחות עם הסניף והראיונות יתקיימו במרחב הוירטואלי.

ערוץ 7 , כ' באדר תש"פ

בני עקיבא: גיוס קומונריות וירטואלי-ערוץ 7
קומונריות בני עקיבא
צילום: בני עקיבא

ימים אלו בשנה מהווים בדרך כלל זמן שיא בגיוס עובדים ומתנדבים לארגונים הפועלים ע"פ מחזוריות קבועה של חידוש ואתחול המערכת מדי שנה.

לאור המצב הנוכחי לא ניתן לקיים ממשק בין המועמד לבין מקום העבודה או המעסיקים על מנת שאלו יתרשמו אלו מאלו ויוכלו לקבל החלטה מושכלת.

בתנועת בני עקיבא נמצאים בימים אלו בימי שיא של גיוס קומונריות חדשות שיובילו את הפעילות בסניפים בשנה הלימודים הבאה.

עם זאת, חלק מהתקנים עדיין אינם מאוישים ועיכוב כעת עשוי להוביל לפתיחת שנה בסניפים ללא קומונרית וכן למועמדות רבות ללא מקום התנדבות בשירות הלאומי בשנה הבאה.

לאור זאת החליטו בבני עקיבא לנהל את תהליך הגיוס, המיון והשיבוץ לסניפים במרחב המדומה (הוירטואלי). המועמדות ייחשפו לסניפים השונים באמצעות סרטוני וידאו פרטניים, ישוחחו בשיחת וידאו עם מדריכים בסניף וישמעו על הפעילות השוטפת.

על מנת להשלים את התהליך יקיימו המועמדות ראיונות וידאו עם הרכזות ועם קומונרית הסניף. בסופו של דבר כל מועמדת תקבל את המידע המלא ותוכל לקבל את ההחלטה על הסניף המתאים לשאיפותיה והתנועה תוכל לקלוט ולמיין מבין מאות המועמדות את אלו המתאימות ביותר- למרות הקושי הגדול בימים אלו.