הרב לאו: לשים לב לילדים ולמזונות

נשיא בית הדין הרבני הגדול במכתב לדיינים בבתי הדין הרבניים בעקבות כניסת תקנות החירום לתוקף: "נדרשת רגישות נוספת הטיפול בתיקים".

ערוץ 7 , כ' באדר תש"פ

הרב דוד לאו
הרב דוד לאו
Photo by Miriam Alster/Flash90

עם כניסת תקנות החירום והחלתן גם על בתי הדין בשעות הקרובות, פנה נשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב דוד לאו, במכתב לדייני ישראל.

במכתבו ביקש הרב לאו מהדיינים לשים לב בעת הזו לתת מענה בעניני שהות ילדים וכן כאשר אחד ההורים נדרש להימצא בבידוד.

כמו כן ביקש הנשיא לשים לב לבקשות בעניין תשלומי מזונות אשר בייחוד בתקופה זו יכולים להיות הרי גורל ואינם סובלים דיחוי.

מכתבו המלא של הרב לאו:

בימים אלו אנו נמצאים במצב של התמודדות בנגיף הקורונה. זהו מצב לא פשוט המשפיע רבות על שגרת החיים.

דייני ישראל עושים את המיטב כדי ליתן מענה ראוי למי שמתדפק על דלתות בתי הדין, אך בעת הזאת כשההתמודדות הכללית משפיעה ביתר שאת על באי בתי הדין הנמצאים ממילא בהתמודדות אישית משלהם, נדרשת רגישות נוספת של דייני ישראל בטיפול בתיקי בתי הדין.

ככל שחלים על בתי הדין ה"תקנות לשעת חרום" אזי הרי יתקיימו בבתי הדין רק דיונים בנושאים דחופים שלא ניתן לדחותם. ולכן אבקש מדייני ישראל לשים לב לבקשות הנוגעות להסדרי שהות של ילדים אצל הוריהם, בוודאי כשהילדים אינם שוהים במוסדות הלימוד, ויש ליתן את הדעת למקרים שאחד ההורים נצרך לשהות בבידוד עפ"י הנחיות משרד הבריאות.

כמו כן, יש לקחת בחשבון בחיובי תשלומי מזונות והחלטות כלכליות אחרות, את ההשפעות על המשק ועל העובדים הנגרמים מהמצב הקיים.

אחתום בתפילה "מחרב ומשבי ומדבר ומגפה ומכל צרה ויגון הצילנו כי לך קיוינו... ראה בצרותינו ושמע קול תפילתנו, כי אתה שומע תפילה". נייחל שאת חג החירות הקרב ובא נחגוג בשמחה, בטוב לבב וברוב עם.