הרב בן ציון הכהן קוק:
לא לנשק ספר תורה גם בימי שגרה

ראש בית הוראה הכללי ירושלים הרב בן ציון הכהן קוק, נתקל בשאלות שונות המיוחדות לימים אלו של החשש מהתפשטות מגיפת הקורונה.

ערוץ 7 , כ' באדר תש"פ

לא לנשק ספר תורה גם בימי שגרה-ערוץ 7
הרב בסידור קידושין בחתונה בשכונת בית וגן
צילום: חיים אריאלי

שאלות הלכתיות רבות נערמות בימים אלו על שולחנם של רבני בית הוראה הכללי ירושלים בראשות הרב בן ציון הכהן קוק אודות ההשלכות ההלכתיות של התמודדות מפני נגיף ה'קורונה'.

אחת השאלות המעניינות עסקה סביב הוראת הרבנים שלא לנשק את ספר התורה בימים אלו מחשש להידבקות. רבים שאלו האם אין בזה משום זלזול כשעובר הספר תורה לידו ולא מנשקו.

תשובתו של ראש בית ההוראה, המבוססת על פסק ששמע מרבו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, מפתיעה ולא מבדילה בין ימי ה'נגיף' לימי שגרה.

תשובתו תתפרסם ביום חמישי הקרוב בעלון 'שואלין ודורשין' היוצא על ידי בית ההוראה: "כיון שכולם מנשקים ובלא מתכוון עובר מעט רוק על מעיל הספר תורה, בוודאי אסור לגעת בשפתיו במעיל הספר תורה שלא להידבק, יש לרכון לעברו ולנשק כנגדו באוויר. וכפי שנהג תמיד רבינו הגרי"ש אלישיב כשנישק את ספר התורה, שלא היה נוגע בשפתיו אלא רק קרב אל הס"ת ונישקו באוויר. כעין דברי הרמב"ם (שמירת הנפש יב, ד) והשלחן ערוך (יורה דעה קטז, ד ובש"ך שם) שאסור לתת מעות בפיו מחשש שדבק בהם רוק של חולי, כיון שיד הרבים ממשמשת בהם. ומעתה כל שכן שמעיל הס"ת שלא רק ממשמשים בו, אלא מנשקים בפה שיש לחשוש לרוק של חולים. וכן מובא בסידור צלותא דאברהם (שחרית) לגאון רבי אברהם מטשכנוב שכתב "שלא להניח לנשק בפה מטפחת ספר התורה".

יצוין, כי חתונת ענק שהיתה אמורה להיערך ביום ראשון באולמי בית ישראל בירושלים הוקדמה לשעת צהריים בשכונת בית וגן.

מי שנידב בטוב ליבו את ביתו הפרטי הכולל חצר ענקית היה משגיח ישיבת עטרת ישראל הרב קליימן.

בסידור הקידושין כובד הרב קוק שפסק לחתן לא לדחות את החתונה, כמובן בהתחשב בכללים ההיגייניים הנדרשים.

בני המשפחה, הידידים ועשרות סקרנים תושבי שכונת בית וגן באו לצפות בחופה המרגשת. ראש בית ההוראה אמר לפני החופה למשתתפים כי כוח השמחה לרפא כל צרה ומגיפה, ובוודאי ביום של כפרת עוונות עבור החתן והכלה שיעתירו עבור כלל ישראל לישועה.