קשישים. אילוסטרציה
קשישים. אילוסטרציהצילום: ISTOCK

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה לביטחון לאומי וכחלק מהמאמץ לשמור על אוכלוסיות רגישות הושבתו מפעילות מרכזי היום והמועדוניות לאזרחים הוותיקים ברשויות המקומיות.

על מנת לדאוג לשלומם ורווחתם של האזרחים הוותיקים גם במצב הנוכחי גיבש עבורם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סל שירותים חלופי הכולל אספקת ארוחות חמות לבתים, קשר יומי עם המרכז, ביקור שבועי של עובדת סוציאלית ובחלק מהמקרים גם סיוע בביצוע רכישות של מוצרים חיוניים באינטרנט.

סל השירותים יינתן ל-30,000 אזרחים ותיקים בכל רחבי הארץ שפוקדים את המרכזים ואת המועדוניות במסלולים שונים של בין יום ועד שלושה ימים בשבוע.

במסגרת הסל ייהנו כל האזרחים הוותיקים מאספקת ארוחות חמות לביתם בימים א'-ה' ושיחת טלפון יומית מצוות המרכז או מגורמים מקצועיים אחרים שיוגדרו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים לעדכון על מצבם של הזכאים.

אזרחים ותיקים שביקרו במרכזי היום פעמיים בשבוע או יותר יזכו גם לביקור שבועי של עובדים סוציאליים בביתם על מנת ללמוד על צרכיהם ולתת מענה לבעיות פרטניות. אזרחים ותיקים שביקרו במרכזי היום שלושה ימים בשבוע או יותר יזכו לשני ביקורים שבועיים של עובדים סוציאליים ובסך הכל שעתיים שבועיות וכן סיוע ברכישות מוצרים חיוניים באינטרנט.

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ אופיר אקוניס, אמר כי "משרד העבודה והרווחה בראשותי העלה את הדאגה לאזרחים הוותיקים לראש סדר העדיפויות".

"אמנם איננו יכולים להמשיך ולהפעיל את מרכזי היום והמועדוניות לאזרחים הוותיקים, אבל הנחייתי היא לוודא שכל אחד מ-30,000 האזרחים הוותיקים ייהנה מסל שירותים המתבסס בעיקרו על שינוע ארוחה לביתו של כל אזרח ותיק מבאי המסגרות הללו ויקויים עימו קשר יומיומי על ידי צוותי המרכזים״, דברי אקוניס.