בהנחיית השר אמיר אוחנה: גם בתי הדין השרעיים עוברים למתכונת פגרה

יתקיימו דיונים בבתי הדין השרעיים רק במקרים דחופים כמו היתר נישואין וגירושין, מינוי אפוטרופוסים ועיכוב יציאה מהארץ.

ערוץ 7 , כ"א באדר תש"פ

בהנחיית השר אמיר אוחנה: גם בתי הדין השרעיים עוברים למתכונת פגרה-ערוץ 7
בית משפט
צילום: ISTOCK

שר המשפטים אמיר אוחנה חתם היום (ג') לראשונה מאז הקמתם של בתי הדין השרעיים על תקנות בעת מצב חירום בבתי דין אלו.

מדובר בתקנות הקאדים (סדרי דין בבתי הדין השרעיים בעת מצב חירום מיוחד), התש"ף-2020, אשר מסדירות את הפעילות בבתי הדין השרעיים בעת אירועי חירום במדינת ישראל, זאת בדומה להסדר שקיים לגבי בתי המשפט, בתי הדין לעבודה, לשכות ההוצאה לפועל ובתי הדין הדתיים הדרוזים.

מיד לאחר התקנת התקנות, ובהתאם להנחיות גורמי הבריאות בעניין התפרצות נגיף הקורונה במדינת ישראל, ובתיאום עם הנהלת בית הדין השרעי לערעורים והגורמים המקצועיים במשרד המשפטים, הודיע השר אוחנה על מצב חירום מיוחד בבתי הדין השרעיים החל מה-17 במרץ 2020 ועד ליום 22 במרץ 2020 – בהתאם למצב הקיים בשאר מערכת המשפט.

בתקופה זו יתקיימו דיונים בבתי הדין השרעיים רק בעניינים הבאים:

* סעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לרבות צו לעיכוב יציאה מן הארץ והסדרי משמורת וזמני שהות של ילדים

* בקשות לסעד דחוף המנויות בתקנה 12(א) לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ו-2016

* בקשות דחופות להיתר נישואין, לגירושין בהסכמה ולביטול חוזה (עק'ד) נישואין בהסכמה

* בקשות דחופות למינוי אפוטרופוסים אשר מילאו אחר כל הוראות תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), התש"ל–1970

* בקשות דחופות לפי פקודת בזיון בית משפט

* בקשות דחופות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956