הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסףצילום: יוני קמפינסקי

שאלות רבות הגיעו בימים האחרונים אל לשכתו של הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, יוסף בנוגע לדרכי ההתנהגות בשבת בצל מגיפת נגיף הקורונה.

בפתח תשובתו של הרב יוסף, הדגיש הרב את החשיבות בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות וכתב "אנחנו סומכים לגמרי על החלטות הרופאים, ומחויבים שלא לסור מהנחיותיהם, ובכלל זה גם לעניין חילול שבת במקום שיש חשש פיקוח נפש אשר הוא דוחה את כל התורה כולה".

לעניין סגירת בתי הכנסת בשבת פוסק הרב כי ככל והציבור נשמע לגבאים, יש להשאיר את בתי הכנסת פתוחים, ולא יכנסו למקום אחד יותר מעשרה. במקומות בהם יש חשש ואין שליטה לגבאים למנוע מצבור גדול מלהיאסף ביחד יותר מעשרה, פוסק הרב הראשי כי יש לסגור את בתי הכנסת עד יעבור זעם.

בנוגע לבתי כנסת המצויים בבתי החולים אשר הם קטנים וצפופים לרוב וקשה ליישם את הוראות משרד הבריאות, וכן המתפללים שם מצויים תחת סיכון, פסק הרב הראשי כי יש לסוגרם.

בתשובתו, פוסק הרב הראשי כי על כל מי שנבדק מחשש שנדבק בנגיף הקורונה להשאיר בשבת מכשיר טלפון סלולרי זמין שיוכל לענות ולהתעדכן על מצבו.

בנוגע לתפלה בימי החול באמצעות רדיו וטלפון למי שאין באפשרות לארגן מנין מצומצם בהתאם להנחיות, פוסק הרב הראשי כי ניתן לשמוע את התפילות דרך הטלפון אך מדגיש כי אין הדבר נחשב כתפילה בציבור.

בנוגע לסדר התפילה בשבת, במקומות בהם ניתן לקיים את הנחיות משרד הבריאות שלא להיאסף למעלה מעשרה אנשים, כותב הרב הראשי כי יאמרו את תפילת מעין שבע (תפילה הנאמרת בליל שבת) אך ורק אלה המתפללים בבית הכנסת ובמקום הקבוע לתפילה ועל כן אלה המתפללים בביתם אינם מתפללים תפילה זו וכן מתייחס לדרך הבאת ספר התורה למקומות בהם מתקיימים מניינים וכן לדרכי ההשלמה למי שלא יוכל לשמוע את קריאת התורה בשבת עקב ההנחיות.