ערב ר"ח ניסן: יום צום ותפילה

במכתב שכתב הראשון לציון רבה של ירושלים הרב עמאר הוא קרא לקבוע את יום רביעי ערב ראש חודש ניסן כיום תפילה וצום בכל תפוצות ישראל

בן שאול , כ"ז באדר תש"פ

הרב שלמה עמאר
הרב שלמה עמאר
צילום: מירי צחי

בשל התפשטות נגיף הקורונה, קרא הראשון לציון רבה של ירושלים הרב שלמה עמאר לקבוע את יום רביעי ערב ראש חודש ניסן כיום תפילה וצום בכל תפוצות ישראל.

"כדי לבוא לפני ה' צריכים הכנה והתבוננות על מעשינו להסיר כל המעכבים וכל המפרידים בינינו לבין ה' אלוקינו, לפשפש ולמשמש במעשינו ולהסיר רוע מעללינו ולקבל עלינו לקיים מצוות התשובה המגעת עד כסא הכבוד כמאמר הנביא 'שובה ישראל עד ה אלוקיך'", כתב בין היתר במכתב שפרסם.

"ועל כן קדמו קדמוננו לקבוע תענית של יחידים בכל ערב ר"ח וקובעים אותו ליום של תשובה וכפרה ונתנו לו שם יום כיפור קטן".

בדבריו קרא לקיים את יום רביעי הקרוב כיום צום. "ואם בכל הזמנים כך, בעת ובעונה הזאת על אחת כמה וכמה. ואם בכל ר"ח כך, בערב ר"ח ניסן שהוא ראש חודשים ראשון הוא לכל חודשי שנה בוודאי ובוודאי שצריכים להקהל כל בעלי נפש ליום צום ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה".

"ועל כן אנו קוראים לכל מי שיכול לקבוע תענית ביום רביעי הבא עלינו לטובה כ"ט אדר שהוא ערב ראש חודש ניסן יקבלו התענית מיום שלישי כ"ח באדר בתפילת המנחה בנוסח הידוע וכתוב בסידורים",

לדברי הרב עמאר, למי שקשה לו לצום, שיקבל על עצמו לפחות תענית דיבור. "ומי שקשה עליו התענית יקבל עליו תענית דיבור באותו היום. ויתאספו כל המניניים מנין, מנין לבדו במנחה של יום רביעי ויתפללו מנחה שעה וחצי לפני הזמן. ואם יש עשרה מתענים יוציאו ספר תורה ויקראו ויחל משה".

"ויקראו תהילים וסליחות כיד ה' הטובה עליהם ולערוך התפילה המצו"ב, והן קל כביר לא ימאס, שאינו מואס בתפילת הרבים. וקל שדי שאמר לעולמו די יאמר לצרות עמו ישראל די, בישועה ורחמים בב"א המצפה לישועת השם ברחמים".

הרב שאול פרבר, יו"ר ארגון "עתים": "אנו מברכים את החלטת הרבנות על יום תפילה עולמי ביום ד' הקרוב, ומתפללים יחד עם הציבור כי יקויים בנו "כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ". עם זאת אנו חוזרים על קריאת הפוסקים, וביניהם הרב דוד יוסף, הרב מלמד, הרב מדן, הרב סתיו יחד עם כל רבני צהר ועוד רבים - שאין להתפלל במניין ולסכן את הציבור.

״אנו קוראים גם לרבנים הראשיים לפעול לפי המלצות משרד הבריאות, להקשיב לצו השעה, להחמיר במצוות פיקוח נפש, להורות על סגירת בתי הכנסת עד שתעבור סכנת המגיפה ולקבוע לאלתר את התפילות כולן כתפילת יחיד כפי שנאמר "וַיַּעֲמֹד (פִּינְחָס) וַיְפַלֵּל וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה" (תהלים, קו, ל)״.