בג"ץ קבע: בחירת יו"ר כנסת - עד יום רביעי

זמן קצר אחרי שהעביר את תשובתו לבג"ץ הורו השופטים ליולי אדלשטיין לכנס את המליאה עד יום רביעי לשם בחירת יושב ראש חדש.

חזקי ברוך , כ"ז באדר תש"פ

אדלשטיין חותם על תגובתו לבג"ץ
אדלשטיין חותם על תגובתו לבג"ץ
צילום: דוברות

שופטי בג"ץ אפילו לא טרחו להמתין עד קבלת תגובת יו"ר הכנסת להצעתם בעתירה נגדו, וכשעה בלבד לאחר שמסר להם את התשובה כבר פרסמו את פסק דינם, באורך של 19 עמודים.

השופטים קבעו פה אחד כי על אדלשטיין לכנס את מליאת הכנסת בהקדם האפשרי לצורך בחירת יו"ר קבוע ולא יאוחר מיום רביעי השבוע.

נשיאת ביהמ"ש העליון אסתר חיות כתבה, "הסירוב של יו"ר קבוע לכנסת חותר תחת יסודות התהליך הדמוקרטי, ופוגע במובהק במעמדה של הכנסת כרשות עצמאית. בנסיבות שנוצרו נדרשת התערבותו של ביהמ"ש על מנת למנוע פגיעה בשיטת המשטר".

השופט חנן מלצר הוסיף, "אין לי אלא לסיים בתקווה שהלקחים יילמדו ובעתיד לא נצטרך להידרש עוד לעתירות מסוג זה".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני אמר בתגובה כי "שופטי בית המשפט העליון מחסלים בשנים האחרונות באופן שיטתי את המשטר הדמוקרטי, ואת עיקרון הפרדת הרשויות, שהוא אחד מאבני היסוד של משטר בכך שהם קובעים ליו"ר הרשות המחוקקת מתי לקיים ישיבה ומה יהיה על סדר היום. מי שהמשטר הדמוקרטי חשוב בעיניו צריך לעשות כל מאמץ לעצור את גברות הלב שלהם".

"זהו קו פרשת המים שמכאן ואילך ההתנהגות כלפיהם תהיה שונה ממה שהיה עד היום. על שופטי בית המשפט העליון לזכור שהם הולכים עם חלק מהעם, אך למעלה מחצי מהעם נגדם, וסופו מי ישורנו", דברי גפני.

שעה קלה לפני ההחלטה מסר אדלשטיין תשובתו לבג"ץ בה הבהיר כי לא יסכים לאולטימטום מצד בית המשפט. "בכל הכבוד הראוי, ככל שביהמ"ש הנכבד מציב בפניי ובפני כנסת ישראל אולטימטום בדורשו ממני לקיים את הדיון "לא יאוחר מיום 25.3.20", לא אוכל להסכים לכך. שהרי משמעות הדבר שסדר יומה של הכנסת ייקבע בידי בית המשפט העליון ולא על ידי יושב ראש הכנסת, שלו מסור תפקיד זה. לא בכדי המחוקק קבע שיש למנות יו"ר קבוע עד לכינונה של ממשלה ולא קבע כי יש לעשות כן עם כינון הכנסת".

"לתקופת המעבר עד לכינונה של ממשלה ישנה חשיבות ומשמעות והיא: מתן הזדמנות וטווח זמן מספק למו"מ הקואליציוני והפוליטי להבשיל לכדי קואליציה ולקראת כינונה של ממשלה, וזאת להבדיל מקביעת עובדות מוקדמות בשטח. מרווח הזמן שניתן לעניין זה נועד להשיג הסכמה רחבה בדבר זהות יו"ר הכנסת הנבחר וזאת בשל אופיו הממלכתי של התפקיד"..

הוא גם מציין שהחלטת בג"ץ תסתמן כפוליטית, תהא אשר תהא. "התערבות בג"ץ במקרה זה תישא – בטובתו או שלא בטובתו – אופי פוליטי דומיננטי מובהק. היה ויחליט בית המשפט להתערב במקרה דנן, הוא עשוי להיתפס כמי שטמן רגלו עמוק בביצה הפוליטית, דבר שיפגע פגיעה קשה במעמדו ובאמון הציבור בו. וכבר הזהירנו נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט הדגול משה לנדוי, שכתב כי "התוצאה העגומה היא שבית-המשפט כאילו נוטש את מקומו הראוי לו, מעל למחלוקות המפלגות את הציבור, ושופטיו יורדים בעצמם אל תוך הזירה". התערבות כאמור לדעתי תהווה חריגה מהוראות החוק שמאפשר בחירת יו"ר עד למועד כינונה של הממשלה, ואינו מחייב בחירת יו"ר קודם לכן, חריגה מהוראות תקנון הכנסת שלפיו קביעת סדר היום מסורה ליושב ראש הכנסת, ובעיקר תהווה פגיעה קשה בעצמאות הכנסת, מעמדה וכבודה".

"לפיכך, אני סבור שהתערבות בית המשפט בשיקול דעתו של יושב-ראש הכנסת לקבוע את סדר יומה של המליאה ולהעלות להצבעה את נושא בחירתו הינה התערבות תקדימית בסדר היום הפוליטי, בשיקול דעתו ואיננה נכונה בימים אלה. בשל הנסיבות המיוחדות אני מתקשה בשלב זה לנקוב בתאריך מדויק אך בכוונתי להעלות את הנושא על סדר יומה של הכנסת עם התבהרות המצב הפוליטי. כולי תקווה שהדבר יקרה בזמן הקצר ביותר", מסכם אדלשטיין.

בכחול לבן מעוניינים להביא כבר השבוע את מינויו של ח"כ מאיר כהן מיש עתיד לתפקיד יו"ר הכנסת וייתכן שאף לקדם חוקים שימנעו מנתניהו להקים ממשלה.