המדינה לבג"ץ: לאפשר איכון מבודדים

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לביטול צו הביניים שהוצא נגד השימוש בתקנות לשעת חירום לשם איכון סלולרי של מבודדים.

ערוץ 7 , כ"ז באדר תש"פ

קורונה בישראל. אילוסטרציה
קורונה בישראל. אילוסטרציה
iStock

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לבטל את צו הביניים שהוצא נגד השימוש בתקנות שעת חירום (נתוני מיקום), הנוגעות להסמכת המשטרה לעשות שימוש באמצעי איכון כדי לקיים פיקוח ואכיפה מדגמיים על הפרות חובת הבידוד, במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה.

בנימוקים לבקשה נכתב כי משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בקיומה של פעילות פיקוח זו כחלק ממכלול טיפול המדינה במגפה, בפרט לנוכח קיומן המסתבר של הפרות נרחבות, הן של צו הבידוד והן של הגבלות הפעילות החדשות (אף שאלה לא ייאכפו מכוח התקנות הללו), ולנוכח התפשטות המחלה בקצב של כ-150 חולים חדשים מידי יום, שלהערכת משרד הבריאות שיעור זה יגדל בצורה מעריכית.

בבקשה מעדכנת המדינה את בית המשפט כי הושלמה הכנת נוסח מתוקן של תקנות שאושר ע"י שר המשפטים, אך טרם הובא לאישור הממשלה,ואשר כוללות 5 שינויים בצו.

בנוסף, היועת המשפטי אישר את נוהל המשטרה ליישום תקנות נתוני המיקום והנוהל אושר גם ע"י גורמי משרד הבריאות.

כמו כן הגישה היום המדינה לבג"ץ הודעה משלימה הנוגעת לתקנות האחרות שנתקפו בעתירה, הנוגעות להסמכת שירות הביטחון הכללי לאתר אנשים שבאו במגע עם חולים בקורונה.