מגפת קורונה: הנחיות לאפוטרופסים פרטיים

האפוטרופוס הכללי פרסם הנחיות לאפוטרופסים פרטיים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראל.

ערוץ 7 , כ"ח באדר תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

האפוטרופוס הכללי נותן דגשים להתמודדות של אפוטרופסים אישיים וציבוריים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

מצב החירום בימים אלו מתווסף למורכבות ולאתגר היומיומיים איתם מתמודדים האפוטרופוסים לאדם, שלעתים אף נמצא בקבוצת סיכון.

מטבע הדברים, מצב זה אינו פשוט כלל ומחייב היערכות, תוך נקיטת מירב אמצעי הזהירות כדי להמשיך לתפקד ולטפל במי שמשמשים לו או לה כאפוטרופוסים.

ההנחיות המלאות:

שמירה על קשר עם האדם

א. בהתאם להנחיות הנוכחיות - אם האדם שמוניתם לו כאפוטרופוסים לא מתגורר בביתכם, אלא בביתו בקהילה או במסגרת מוסדית (כגון בית אבות או הוסטל), מותר לאדם אחד בלבד לבקרו תוך שמירת ההנחיות בדבר מרחק ומגע, ורצוי שזה יהיה תמיד אותו אדם.

יצוין כי למוסדות יש שיקול דעת לקבוע הנחיות מחמירות יותר, ולפיכך אנו מציעים לבדוק מה מדיניות המוסד לפני היציאה לביקור.

ב. במסגרת הביקורים עליכם לוודא כי האדם מודע למצב, ככל הניתן, לעדכן אותו לגבי ההנחיות ולהדגיש את חשיבותן להגנה על בריאותו (שמירה יתירה על היגיינה, שמירת מרחק, איסור מגע עם אנשים בקבוצות סיכון, צמצום/ביטול פעילויות, איסור על התקהלויות, וכד') - הכל בהתאם ליכולת הבנתו.

ג. ככל שלא ניתן לקיים שגרת ביקורים, בשל הגבלה מצד המסגרת או מטעם אחר (כגון שהאדם בבידוד או שההנחיות השתנו), יש לדאוג לכך שתתקיים עם האדם תקשורת ישירה באמצעים אחרים - טלפון, מחשב , שיחת וידאו (באמצעות הורדת אפליקציה מתאימה כגון , SKYPE, WHATS UP , ZOOM וכד') - ולהתעדכן באופן קבוע לגבי מצבו.

קשר עם גורמים מטפלים –

א. אם האדם מתגורר במסגרת מוסדית - חשוב להיות בקשר עם הגורמים המטפלים בו על בסיס יומי, להתעדכן לגבי מצבו הפיזי והנפשי, לברר אם הוא זקוק לסיוע כלשהו ולפנות לגורם שיכול לתת את אותו סיוע.

שימו לב - המסגרת המטפלת אמורה לתת את המענה הנדרש לשעת חירום. אך במסגרת תפקידכם כאפוטרופסים עליכם לברר שצרכי האדם, האישיים והאחרים מטופלים כראוי ולהיות זמינים לפניות של המסגרת המטפלת.

ב. אם האדם מתגורר בקהילה - גורמי הרווחה והבריאות הקהילתיים (למשל ברשות המקומית ובקופת החולים) ממשיכים לתת מענה ושירותים בהתאם לצרכים וליכולות.

במסגרת תפקידכם כאפוטרופסים עליכם לברר את הצרכים של האדם במצב הנוכחי, וככל הנדרש לפנות לגורם הרלבנטי ולדאוג שהאדם יקבל מענה לצרכיו.

אם האדם מסתייע בעובד זר או במטפל לפי חוק סיעוד, יש לוודא כי חברת הסיעוד או ההשמה המעסיקה את העובד מקפידה על קיום ההנחיות וכן להסביר אותן ולהדגיש את חשיבותן בעצמכם בפני העובד המטפל באדם.

ג. אם האדם מתגורר בקהילה - גורמי הרווחה והבריאות הקהילתיים (למשל ברשות המקומית ובקופת החולים) ממשיכים לתת מענה ושירותים בהתאם לצרכים וליכולות.

במסגרת תפקידכם כאפוטרופסים עליכם לברר את הצרכים של האדם במצב הנוכחי, וככל הנדרש לפנות לגורם הרלבנטי ולדאוג שהאדם יקבל מענה לצרכיו.

אם האדם מסתייע בעובד זר או במטפל לפי חוק סיעוד, יש לוודא כי חברת הסיעוד או ההשמה המעסיקה את העובד מקפידה על קיום ההנחיות וכן להסביר אותן ולהדגיש את חשיבותן בעצמכם בפני העובד המטפל באדם.

כספים ובנקאות - עקב המצב הנוכחי, הבנקים מצמצמים שירותים פרונטליים ומקבלים קהל רק בסניפים מסוימים בתיאום תורים מראש באתר או בטלפון. רשימת הסניפים הנגישים מתפרסמת או שניתן לקבל מענה טלפוני בהתאם לפרטים המתפרסמים באתרי האינטרנט של כל בנק. במקרה הצורך ובהיעדר מענה מצד הבנק, ניתן לפנות אלינו, בדרכים ליצירת קשר הרשומות מטה ואנו ננסה לסייע מול אנשי קשר בבנקים.

דיווחים לאפוטרופוס - לאור המצב, האפוטרופוס הכללי הודיע על הארכת מועד הגשת הדיווחים הכספיים (פרטות ודוחות) לאפוטרופוס הכללי, שהיו אמורים להיות מוגשים בתקופה זו, עד ליום 31.5.20, אלא אם תשלח דרישה פרטנית מהאפוטרופוס הכללי.

בנוסף, ריכז האפוטרופוס הכללי רשימת פעולות שתסייע במילוי התפקיד בתקופה זו:

א. להבטיח שקיים מענה תומך ונגיש לאדם לשעת חירום – איש קשר טלפוני, לחצן מצוקה וכד'

ב. קיום של קשר רציף וקבוע שלכם עם האדם – באמצעות ביקורים, שיחות טלפוניות וכד'

ג. לוודא כי לאדם אספקה מספקת של תרופות, מזון, ציוד אישי (בגדים נקיים, מצעים נקיים, דברי רחצה והגינה) וכספים זמינים – גם למקרה של בידוד או צמצום אפשרות התנועה של האדם או שלכם.

ד. אם האדם אינו מתגורר עמכם – לרכז פרטים ליצירת קשר עם גורמים אנושיים קרובים לאדם - מטפל סיעודי, בני משפחה, שכנים מסורים וכד'.

ה. לרכז פרטי קשר של גורמים מטפלים באדם למקרה חירום – רופא, עובד סוציאלי, פסיכיאטר, לפי העניין.