דניאל יהודה, רינה שוגל, דן בלום וקורל חלאוי מקדישים לכם שיר קורל חלאוי