יולי אדלשטיין לבג"ץ:
צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק הדין

יו"ר הכנסת שהתפטר מתפקידו כתב לעליון, "אני מקווה שבית המשפט הנכבד יכבד לכל הפחות את שיקול דעתי הפעם לגבי עצמי".

ערוץ 7 , כ"ט באדר תש"פ

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין שהודיע היום (רביעי) על התפטרותו, כתב לבג"ץ כי אין בכוונתו למלא אחר פסק הדין שחייב אותו לכנס את מליאת הכנסת כדי לבחור את יו"ר הכנסת ה-23.

"צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק דינו. בשל כך הודעתי על התפטרותי. היא תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות ולאחר מכן יוכל מי שיתמנה לקבל כל החלטה שימצא לנכון לקבל בהתאם לשיקול דעתו", כתב אדלשטיין.

יו"ר הכנסת היוצא הוסיף: ''אני מקווה שבית המשפט הנכבד יכבד לכל הפחות את שיקול דעתי הפעם לגבי עצמי".

מוקדם יותר הבהיר היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלביט, כי התפטרות אדלשטיין לא מעכבת את ביצוע פסק הדין של בג"ץ ולפיה יש להצביע במליאה על זהות יו"ר הכנסת. "גם ההודעה על ההתפטרות אינה מאפשרת את הימנעות מקיום פסק הדין", כתב היועמ''ש.

נציין כי על פי עמדת היועץ המשפטי לכנסת איל ינון, מי שצריך לנהל בפועל את הכנסת במקום אדלשטיין הוא ותיק חברי הכנסת עמיר פרץ (העבודה-מרצ).

ינון הבהיר לבג''ץ כי אדלשטיין לא מתכוון לקיים את ההצבעה, "על-פי תקנון הכנסת התפטרות יו"ר הכנסת נכנסת לתוקפה בתום 48 שעות. בהתאם לכך, מסר היועץ המשפטי לכנסת ליו"ר הכנסת כי אין בהתפטרותו בעת הזו כדי להשליך על החובה לקיים את צו בית המשפט הנכבד.

''יו"ר הכנסת הודיע ליועץ המשפטי לכנסת כי אין בכוונתו להעלות את נושא בחירת יו"ר קבוע לכנסת על סדר יומה של מליאת הכנסת היום", כתב יועמ"ש הכנסת.

כאמור, יולי אדלשטיין הודיע הבוקר על התפטרותו מתפקיד יו"ר הכנסת, בעקבות פסיקת בג''ץ ולפיה עליו לקיים הצבעה לבחירת יו"ר הכנסת. "ביום שני השבוע, בית הדין הגבוה לצדק קבע, שעל יושב ראש הכנסת להעמיד להצבעה עוד השבוע את בחירתו של יושב ראש הכנסת החדש. החלטת בג"ץ אינה מבוססת על לשון החוק, אלא על פרשנות חד צדדית וקיצונית", תקף.

''החלטת בג"ץ סותרת את תקנון הכנסת, ומחריבה את עבודתה של הכנסת. זו החלטה שגויה וחמורה המביאה לידי ביטוי ליקוי מאורות מסוכן. כמי ששילם מחיר אישי כבד של שנות מאסר ועבודות פרך על הזכות לחיות כאזרח במדינת ישראל, אין צורך בהסברים עד כמה אני אוהב את מדינת ישראל ואת עם ישראל. ולכן, לא אניח לישראל להידרדר לאנרכיה, ולא אתן יד למלחמת אחים", הוסיף אדלשטיין.