יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין מתפטר מתפקידו ערוץ כנסת

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מסר הערב (רביעי) את תשובתו לעתירת התנועה לאיכות השלטון הטוענת כי יו"ר הכנסת המתפטר, יולי אדלשטיין, מבזה את בית המשפט בכך שלא מאפשר קיום הצבעה על מחליפו היום.

"יש לקבוע כי עם כניסת התפטרות אדלשטיין תיכנס לתוקף, יכהן במקומו ותיק חברי הכנסת. עם זאת, בהיעדר הוראות מיוחדות מבית המשפט העליון, לא יהיה ניתן לכנס היום את המליאה לשם בחירת היו"ר", דברי מנדלבליט.

הוא הוסיף כי "העיקרון הבסיסי והמובן מאליו, החובה היסודית לציית לפסקי דין של בית המשפט הנכבד, ולעקרון שוויון הכול בפני החוק".

אחר הצהריים הודיע יו"ר הכנסת על התפטרותו וכתב לבג"ץ כי אין בכוונתו למלא אחר פסק הדין שחייב אותו לכנס את מליאת הכנסת כדי לבחור את יו"ר הכנסת ה-23.

"צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק דינו. בשל כך הודעתי על התפטרותי. היא תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות ולאחר מכן יוכל מי שיתמנה לקבל כל החלטה שימצא לנכון לקבל בהתאם לשיקול דעתו", כתב אדלשטיין.

יו"ר הכנסת היוצא הוסיף, ''אני מקווה שבית המשפט הנכבד יכבד לכל הפחות את שיקול דעתי הפעם לגבי עצמי".