אכיפת הנחיות הממשלה במגזר החרדי ירושליםמשטרת ישראל

כוחות המשטרה פעלו בשעות האחרונות בשכונת מאה שערים בירושלים, על מנת לאכוף את הנחיות צו בריאות העם.

השוטרים פעלו בתחום ההסברה באמצעות כריזה לתושבים שייכנסו לבתיהם, לצד אכיפה נגד בתי עסק הממשיכים לפעול בניגוד להנחיות. נגד אחד מהם נרשם דו"ח אכיפה.

פעילות המשטרה הביאה לצמצום ניכר של הציבור ברחובות השכונה והנוכחות נמשכת על מנת לוודא שכלל התושבים נשמעים להנחיות.