כפפות
כפפות צילום: ISTOCK

כשרות מוצרים לפסח

שאלה: אילו מוצרים אינם צריכים הכשר לפסח?

תשובה: מובא בשולחן ערוך: חמץ שנפסל מאכילת כלב, מותר להשאירו בפסח. ואם האדם החשיבו לאוכל ("אחשביה"), מפני שהחשיבו הוא אסור. והוסיף חידושי הרשב"א (נדה לב, א): סיכה נחשבת כשתייה רק בשמן של תרומה, כיוון שחז"ל הסמיכו זאת על פסוק, אבל בפסח לא אומרים "סיכה כשתייה". לכן בתמרוקים, סבונים ומשחת שיניים מותר להשתמש כרגיל ואין צורך בהכשר לפסח.

עוד מובא בשולחן ערוך: "דיו שהוא מבושל בשיכר שעורים, מותר לכתוב בו" (אורח חיים תמב, י). והסביר המשנה ברורה כי מותר לכתוב בו מפני שלא חוששים שמא ישכח וייתן קולמוסו לתוך פיו כדרך הסופרים. אומנם חמץ שנפסל מאכילת כלב אסור באכילה, אך דווקא כשאכלו בכוונה ומשום שבזה החשיבו למאכל, אבל כאן בדיו אינו מחשיבו מאכל ומותר.

תרופות: תרופות שאינן טעימות, כמו כדורים וכדומה, שיש חשש שיש בהם עמילן – אינם צריכים הכשר, מפני שזו תרופה, והנוטל אותם אינו אוכל להנאתו ואינו מחשיבם כאוכל (חזו"א, שו"ת אגרות משה, שו"ת יביע אומר, הגר"ד ליאור שליט"א).

זכורני שבהכנת המרפאות בצה"ל לפסח ניתנה הנחיה להוציא מהמרפאות שלוש תרופות בלבד, וביתר התרופות השתמשו כרגיל בפסח.

לסיכום, מוצרים שאינם צריכים הכשר לפסח: תרופות (שאינן טעימות), קרם ומוצרי קוסמטיקה, סבון, שמפו, משחת שיניים (שאינה טעימה), חומרי ניקוי, סבון לשטיפת כלים ומשחת נעליים (הגר"ע יוסף זצ"ל, הגר"ד ליאור שליט"א, הגר"נ רבינוביץ שליט"א וכן דעת רוב הפוסקים).

הרב יצחק בן יוסף, רבנות רמת גן

תפילין על כפפות

שאלה: בגלל החשש מהידבקות מנגיף קורונה, יש אנשים שעוטים כפפות על כפות הידיים. האם מותר להניח תפילין בצורה כזאת? האם אפשרי שהרצועה שעל כף היד תהיה על הכפפה, או שזה נחשב לחציצה?

תשובה: אין צורך להסיר את הכפפות כשמניחים תפילין.

ההלכה היא שאסור שתהיה חציצה בין התפילין עצמן לגוף, וכמו כן מקפידים שלא תהיה חציצה מתחת לשבע הכריכות שכורכים מסביב לזרוע, אך בכף היד אין איסור חציצה בתפילין.

(שולחן ערוך אורח חיים כז, ד; שו"ת יחווה דעת חלק ג, ב)

הרב מיכאל יומטוביאן

טבילה באמבטיה

שאלה: מישהו הפיץ שמועה שמותר כביכול לטבול באמבטיה. האם זה נכון?

תשובה: חס ושלום! לא תהיה כזאת בישראל. טבילה היא רק במקווה כשר כדת.

גם בימים אלו יציאה למקווה היא צורך נחוץ. המים מחוטאים וההיגיינה נשמרת, אין חשש להדבקה.