המשטרה אוכפת את הנחיות הבריאות במאה שעריםדוברות המשטרה