נדחתה עתירת התושבים נגד רשות התעופה האזרחית

בית המשפט המחוזי דחה עתירות נגד רשות מנהל רשות התעופה האזרחית בנוגע לשימוש במסלולי נחיתות והמראות בבן גוריון.

ערוץ 7 , ו' בניסן תש"פ

נחיתה
נחיתה
צילום: istock

בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בלוד דחה עתירות שהוגשו נגד מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) בנוגע לאופן השימוש במסלולי נחיתות והמראות מעל ראש העין, בארות יצחק, כפר סבא, דרום מזרח תל אביב ואור יהודה.

העתירות הוגשו על ידי דוריון כהן נוב, מושב מזור, קיבוץ בארות יצחק, עיריית כפר סבא, עיריית ראש העין, מועצה אזורית דרום השרון, מושב בני עטרות, קיבוץ עינת, מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל, מועצה מקומית יהוד-מונוסון, עיריית תל אביב ועיריית אור יהודה.

על פי תכנית מתאר ארצית (תמ"א) שאושרה על ידי הממשלה ב-1997, המסלול המועדף לנחיתת מטוסים הוא מסלול העובר מעל דרום מזרח תל אביב ואור יהודה כאשר בשעות עומס ינחתו גם על מסלול העובר מעל ראש העין, בארות יצחק, כפר סבא וישובים נוספים באזור.

בשנת 2014 החליט מנהל רת"א כי במסלול מעל ראש העין והישובים הסמוכים לא יתקיימו נחיתות כלל בשעות הלילה וימי שבת וחג. בשנת 2019 שינה מנהל רת"א את ההחלטה כך שבוטל האיסור על נחיתה בשעות הלילה ובימי שבת וחג במסלול זה. מאחר ובמהלך הלילה קיים עוצר המראות כללי למשך כ- 4 שעות, אין עומס ועל כן הנחיתות בשעות אלו מתבצעות רק במסלול העובר מעל תל אביב ואור יהודה.

העותרים, למעט תל אביב ואור יהודה, עתרו נגד החלטת מנהל רת"א משנת 2019 בטענה המרכזית כי אינו מוסמך לשקול שיקולי רעש אלא רק שיקולים מבצעיים ובטיחותיים בכל הנוגע לאופן השימוש במסלולי הנחיתות וההמראות.

עוד נטען כי ההחלטה אינה תואמת את התמ"א. עיריות תל אביב ואור יהודה עתרו נגד הגדרת העומס מאחר ובמהלך הלילה ישנם שעות בהן קיים עוצר המראות ובשעות אלו הנחיתות מתבצעות רק מעליהם.

בית המשפט דחה את העתירות וקבע כי מנהל רת"א מוסמך לשקול שיקולים רעש מאחר ושיקולי סביבה הקבועים בחוק הטייס מטבעם כוללים שיקולים של רעש וחלוקתו וכי בית המשפט העליון הכיר בסמכות מנהל רת"א לשקול שיקולים סביבתיים. בית המשפט קבע כי ההחלטה הנוכחית סבירה עניינית ומנומקת ונשענת על עמדת המשרד להגנת הסביבה.

עוד נקבע כי החלטת מנהל רת"א לא סותרת את תכנית התמ"א שכן התכנית ממילא לא קבעה מראש איסור נחיתה כולל בשעות הלילה ושבת וחג על המסלול מעל ראש העין, כפר סבא והישובים הסמוכים וכי החלטת מנהל רת"א מבטלת החמרה שקבע מנהל רת"א עצמו ובסמכותו לשנותה. גם עתירתן של תל אביב ואור יהודה נדחתה תוך שצוין כי ממילא ההחלטה אחרונה מיטיבה את מצבן.

בית המשפט ציין כי הפתרון הראוי לאיזון כולל בין השיקולים המתחרים צריך להתקבל על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה במסגרת עדכון התמ"א לאחר דיון ציבורי.

"עתירות אלה הוגשו בשנת 2019 בעת שהיקף הפעילות בנתב"ג היה בעליה מתמדת והצפי היה קרוב ל- 25 מיליון נוסעים באותה שנה. פסק דין זה נכתב בתקופה בה בשל וירוס הקורונה היקף הפעילות בנתב"ג צומצם באופן משמעותית עד מאוד. יש לקוות שהמצב ישוב לקדמותו, השמיים יהיו פתוחים והאיזון הנדרש בין השיקולים השונים ישוב להיות רלוונטי", כתב השופט עמי קובו.