ביעור חמץ בבית בשעת הסגר - הרב מיכה הלוי

רבה של פתח תקווה פרסם הנחיות הלכתיות לתושבי העיר לקראת חג הפסח שיתקיים בצל מגפת הקורונה.

הרב מיכה הלוי , ו' בניסן תש"פ

ביעור חמץ בבית בשעת הסגר - הרב מיכה הלוי-ערוץ 7
הרב מיכה הלוי
צילום: אולפני חן צלמים

פינוי החמץ מהבית

יש להקפיד להשליך את כל החמץ למיכלי האשפה עד יום שלישי לפני בדיקת חמץ, על מנת שהעירייה תפנה אותם עד שעת ביעור חמץ יום ד' 11:23. חמץ הנשאר במיכל לאחר הזמן הנ"ל, יש לפוסלו מאכילת בעל חיים ע"י חומר רעיל.

מצות ביעור חמץ
לנוהגים לשים פרורי חמץ לצורך הבדיקה, אין צורך השנה ואין בזה ברכה לבטלה. מצווה לקיים ביעור חמץ בשיעור מינימלי של כזית (בנפח תכולה של קופסת גפרורים). את החמץ הנ"ל יש לשרוף בקופסת שימורים ריקה, או בתבנית אלומיניום חד פעמית עד שישרף כליל לאפר.

אם לא ניתן, יש להשליך לבית הכסא וכך מקיים מצות ביעור חמץ. כל זאת יש לעשות לפני זמן ביעור חמץ. לאחר הביעור יאמר את נוסח הביטול לאחר שריפת חמץ ככתוב בסידור/בהגדה.

סיומי מסכת לבכורים

בקו טלפון 03-3069806 ניתן יהיה לשמוע סיומי מסכת בשעות מסויימות בזמן אמת. השומע את המסיים יאכל סעודת מצוה בביתו, תמרים בשיעור כזית או רביעית יין/מיץ ענבים ובזה יוכל הבכור להמשיך לאכול בערב פסח.