"אדם כי יקריב מכם", כך פותח ספר ויקרא. חז"ל אומרים לנו כי המילה אדם נבחרה לפתוח את הספר, כי היא רומזת לאדם הראשון.

האדם הראשון, במעשה אחד, גרם תמותה לכל העולם כולו, שינה את כל העולם כולו. כל האנושות השתנתה בגלל מעשה של אדם אחד.

גם במשבר הקורונה, אנחנו רואים כיצד אדם אחד שינה את כל העולם באמצעות הידבקות בנגיף. אבל אנחנו רואים גם עד כמה הכוח של האנשים, של היחד, הוא משמעותי בהתמודדות שלנו עם הנגיף.

גם בהתמודדות שלנו היום, אדם אחד שמתרשל בהקפדה על הכללים, עלול להביא מיתה על אנשים רבים שאותם הוא מדביק.

ההתמודדות עם מגיפת הקורונה טבועה בחותמה של הערבות ההדדית. כל ישראל ערבים זה לזה. גם בעובדה שבלי ערבות הדדית אדם יכול להרוס ולהרוג וגם בעובדה שאנשים כל כך מגלים ערבות הדדית, את הפנים האיכפתיות של הערבות זה לזה.

את הערבות הזו אנחנו צריכים לחזק בימים אלו, בתפילה לחולים, לזקנים, לכל מי שנמצא במצוקה, בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", וביחד נדביר את הקורונה.

הרב רונן לוביץ' הוא נשיא תנועת נאמני תורה ועבודה ורב קיבוץ ניר עציון