הפגנת הפלג הירושלמי, ארכיון
הפגנת הפלג הירושלמי, ארכיוןצילום: דוברות המשטרה

הנהגת 'הפלג הירושלמי' פרסמה הודעה חריפה בה היא מתנערת ממפרי החוק המקיימים מניינים למרות הוראת משרד הבריאות שלא לעשות זאת.

"נוכח הטירוף המוחלט, השולט בקומץ אנשים מוזרים, חסרי דעת ואחריות מינימלית לחיי אדם, המזוהים בתקשורת על ידי עצמם או אחרים כאילו הם חס ושלום אנשי 'הפלג הירושלמי', אנו מצהירים בזאת קבל עם ועולם: רבותינו הגדולים שליט"א הורו לנו באופן ישיר וברור, כי חובה עלינו לשמוע לדעת הרופאים ולקיים את ההנחיות וההגבלות.

בדבריהם הבהירו כי הם אינם מייצגים בשום אופן את קהילתם. "לכן אין לנו שום קשר לאותם מטורפים מבולבלי דעת שאיבדו צלם אנוש, שהם עוברים על איסורי נפשות, מסכנים ביודעין את כל סביבתם ומכתימים בכך את הציבור החרדי כולו, וגורמים לחילול שם שמים עצום ונורא".

"זו אינה דרכנו כלל וכלל, דרכנו היא להישמע לדעת כל רבותינו שליט"א המורים להיזהר מאד בכל הוראות משרד הבריאות, ולהחמיר עוד יותר בשמירה על הבריאות שלנו ושל סביבתנו, ואנו מוזהרים באזהרתם שזלזול כל שהוא במשהו מכך עלול חלילה לגרום לאחת מג' העבירות החמורות!", לשון ההודעה.

על פי נתוני משרד הבריאות, מספרם של חולי הקורונה בבני ברק טיפס הבוקר ל- 900 – זינוק של כ- 24.5% ביממה.