תושבים ברמות מאיימים: נעתור לבג"ץ אם יוטל סגר

"החלת סגר גורף על כל השכונה נראית כהחלטה שרירותית... ויש חשש ששיקולים זרים עומדים מאחוריה", כתבה יו"ר המינהל הקהילתי לנתניהו

ערוץ 7 , י"ב בניסן תש"פ

ד"ר חגית הכהן וולף, יו"ר המנהל הקהילתי רמות אלון, שיגרה לראש הממשלה וליועמ"ש מכתב דחוף, בו היא מבהירה כי תושבי השכונה מתנגדים לכוונה להטיל עליה סגר.

"לפי המידע שבידינו, לא קיים כל נתון עדכני ומבוסס על מספרי החולים בשכונות העיר השונות בכלל, ועל שכונת רמות בפרט, באופן שיצביע על צורך מיוחד להכריז דווקא על שכונת רמות כ'אזור מוגבל'", ציינה וולף.

לדבריה, "שכונת רמות מחולקת באופו ברור ומובחן לחמישה אזורי משנה שכל אחד מהם הוא בעל תיחום גאוגרפי מובחן, כאשר בכל אחד מאזורי משנה אלה מתגוררים כ-10,000 תושבים. אפילו אמרנו, ולא אמרנו, שקיימת הצדקה לסגר, ראוי היה להחילו רק לפי מספר החולים בכל אזור-משנה, ולפי קריטריון ברור של יחס החולים למספר התושבים באותו מקום".

"בהיעדר נתונים כאלה, החלת סגר גורף על כל השכונה נראית על פניה כהחלטה שרירותית, שאינה מתבססת על שיקול דעת ראוי ועל מצע עובדתי ומסד נתונים של ממש, ויש חשש ששיקולים זרים עומדים מאחוריה", תקפה.

בהמשך דרשה הכהן וולף, "לאור העובדה שההחלטה נתקבלה על ידכם, מן הסתם על בסיס נתונים, אנו מבקשים לקבל לאלתר את כל הנתונים הרלוונטיים ששימשו יסוד להחלטה ועמדו לפני ועדת השרים ואת כל הנימוקים שעמדו מאחוריה עד לשעה 16:00 היום (בשל סד הזמנים הדחוק, התקרב החג וההנחה שכל הנתונים מצויים בידכם שהרי שימשו בסיס להחלטה)".

"במידה ולא תיענה בקשתנו, נשקול פנייה לערכאות משפט לשם מיצוי זכויותינו ועל מנת שיורו לכם את הדרך הראויה תלכו בה", שיגרה איום מרומז.