'והיא שעמדה' - ביצוע מרגש של עקיבא, נתן גושן ויונתן רזאלרועי ברקוביץ, רועי חבני ואלמוג מימוני