מגפת קורונה
עובדים סוציאליים פסיכולוגים חינוכיים יוגדרו כעובדים חיוניים

אושרו תקנות שעת חירום לפיהן עובדים סוציאליים, פסיכולוגים חינוכיים ועובדי קידום נוער יוחזרו לעבודה מלאה.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י"ד בניסן תש"פ

עובדים סוציאליים פסיכולוגים חינוכיים יוגדרו כעובדים חיוניים-ערוץ 7
אילוסטרציה
iStock

הממשלה אישרה תקנות שעת חירום לפיהן עובדים סוציאליים, פסיכולוגים חינוכיים ועובדי קידום הנוער ברשויות המקומיות ייכללו ברשימת העובדים החיוניים ויוחזרו לעבודה באופן מלא.

ההחלטה התקבלה בעקבות פניית המתאמת הבין-משרדית למניעת עבריינות נוער במשרד המשפטים, עו"ד מיכל גולד והמועצה לשלום הילד.

עמדת המתאמת הבין-משרדית הובאה במסגרת פנייה דחופה מצד השולחן הבין-מגזרי של משרד ראש הממשלה בנושא ילדים ונוער בסיכון.

לאחרונה הוצאו כמחצית מעובדים אלה לחופשה בעקבות תקנות שעת חירום להגבלת מקומות עבודה. על מנת להבטיח את טובתם של ילדים ונוער בסיכון, להפחית את מספר הפגיעות של ילדים בביתם ושל נוער קצה ברחובות, ולתת מענה הולם לילדים ובני נוער הזקוקים לתמיכה וסיוע, אושרו היום תקנות אשר מגדירות עובדים אלה כעובדים חיוניים.

את שולחן המשנה לטיפול בילדים ונוער בסיכון מובילות המתאמת הבין-משרדית למניעת עבריינות נוער במשרד המשפטים, עו"ד מיכל גולד, כנציגה מטעם הממשלה, ונציגת החברה האזרחית - מנכ"לית המועצה לשלום הילד, עו"ד ורד וינדמן.

לאחר שהובא לידיעת השולחן כי המחסור החמור בעובדים אלה מביא לפגיעה ממשית בטיפול ואיתור ילדים ונוער בסיכון, הוציאה ועדת המשנה פניה שזכתה לתמיכתם של שר הרווחה, שר החינוך ושר הפנים ותיקון התקנות האמור.