אמיר אוחנה
אמיר אוחנהצילום: משה ביטון

שר המשפטים אמיר אוחנה פרסם תזכיר חוק להערות הציבור המבקש לדחות ב-60 ימים את תשלום הקנסות והוצאות משפט לטובת המדינה והרשויות המקומיות.

השר אוחנה מקדם את המהלך, בתיאום עם גורמי המקצוע ברשות האכיפה והגבייה, משרד האוצר ומשרד הפנים, במטרה להקל על חלקים נרחבים ממשקי הבית והעסקים בישראל אשר מתקשים בפירעון חובותיהם, בשל חוסר הוודאות הכלכלית בו הם שרויים עקב משבר הקורונה.

בתזכיר החוק מוצע כי הוא יחול על כל קנס שמועד תשלומו חל בתקופה שבין 10 במרץ ועד 45 ימים מהמועד בו החוק יפורסם ברשומות.

בנוסף מוצע בתזכיר החוק לבטל תוספות פיגור שנוספו לקנסות ומועד התשלום שלהם כבר חלף.

כמו כן, הפעלה של צווי מאסר במקום קנס תידחה גם היא, על-מנת לאפשר לחייבים פרק זמן נוסף לתשלום חובותיהם בטרם הפעלת אמצעי זה.

עוד מוצע בתזכיר כי לשר המשפטים תינתן סמכות להאריך את תקופת התחולה של ההסדר המוצע עד שישה חודשים במצטבר, לכל היותר.

שר המשפטים אוחנה: "אנו פועלים בכל דרך על מנת לסייע לאזרחי ישראל אשר נקלעו לחוסר ודאות כלכלית בתקופת המשבר. כל מהלך שיכול לתת מענה נשקל במלוא הרצינות מתוך הבנה כי אין "מהלך קטן מדי" וכל פעולה יכולה לתת עוד מרווח לתמרון. אני מודה למחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים שגיבשה את ההסדר המשפטי, לגורמי המקצוע ברשות האכיפה והגביה, במשרד האוצר ובמשרד הפנים שליוו את התהליך"