קורונה: כיצד לקרוא את הנתונים בישראל?

הגרף המלא של הקורונה בישראל
הגרף המלא של הקורונה בישראלאת הגרף הכינה וערכה ד״ר רונית חביב PhD