סודות מלשכת הרב בקשי דורון: הרב אלי בן דהן מספר

אספר כאן מעט משבחיו של אותו גדול, אשר זכיתי לפעול עמו ובמחיצתו למען בתי הדין הרבניים ולמען עם ישראל, תורתו וארצו.

הרב אלי בן דהן , י"ט בניסן תש"פ

סודות מלשכת הרב בקשי דורון: הרב אלי בן דהן מספר-ערוץ 7
הרב אליהו בקשי דורון
צילום: אלישמע סנדמן

התקופה היא תקופה קשה. אני מלא צער שלא עולה בידי ללוות את מורי ורבי הרב אליהו בקשי דורון זכר צדיק וקדוש לברכה, לבית עולמים.

לכן אספר כאן מעט משבחיו של אותו גדול, אשר זכיתי לפעול עמו ובמחיצתו למען בתי הדין הרבניים ולמען עם ישראל, תורתו וארצו.

הרב בקשי זצ"ל היה חרוץ ביותר. כשהיה נשיא ביה"ד היה מגיע בימי שישי להיכל שלמה ברגל מבית וגן ואז מטלפן אלי שאבוא ללשכה. וכך ישבנו לבד ועסקנו בשקט בקידום בתי הדין.

הוא לא נרתע מלומר לדיינים שלא עבדו טוב שאם לא ישתפרו הוא ידאג לפטר אותם. יש דיין אחד שהוא הציע לו להתפטר לפני שהוא יפטר אותו.

היה אמיץ מאוד ולא ירא מלחלוק על אחרים כשראה בכך צורך. יצא נגד העוגיות "הכשרות לפסח" למרות ההיתר של הרב עובדיה זצ"ל. הוא נסע למפעל וראה בעצמו שיש חשש חמץ. ואז פירסם מכתב נגד.

היה בעד צמצום הכוח של המועצות הדתיות והעברתם למחלקה בעירייה.

אחרי רצח רבין באו אליו מראשי המשטרה וביקשו ממנו שיבדוק עבורם מי הרבנים שפסקו דין רודף.

הוא קרא לי וביקש ממני לנסוע לרב רבינוביץ ממעלה אדומים ולברר איתו את הנושא. כיוון שהוא היה אחד מהחשודים ע"י המשטרה. נסעתי לרב רבינוביץ וביררתי איתו שהכל היה עלילה ומעולם לא פסק דין רודף על רבין.

חזרתי לרב בקשי זצ"ל והוא הודיע למשטרה שלאחר בירור מעמיק שלו הדברים שהעלילו על הרב רבינוביץ אינם נכונים ומדובר בשקר. כך הוא הציל אותו מעונש חמור.

בשנים האחרונות, כשהייתי מביא לו משלוח מנות היה אומר לי: "מזמן לא הזמנת אותי לשמחות אצלך. הגיע הזמן..."

אני יכול עכשיו לגלות שכאשר הוא מונה לנשיא ביה"ד, יעצו לו לפטר אותי כיון שאני נאמן לרב אליהו זצ"ל. הוא אמר להם: "אני אראה את זה בעצמי ואבדוק". אחרי כמה חודשים הוא סיפר לי על כך ואמר לי: "ראיתי שאתה ישר והגון וכל מה שאתה עושה רק טובת בית הדין בעיניך. לכן אין לך מה לחשוש ממני".

זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא.