הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין צילום: יוני קמפינסקי

ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק ונשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה הרב גרשון אדלשטיין קורא לתלמידיו להחמיר ולהתפלל ביחידות חרף החלטת הממשלה.

"החיוב החמור ביותר על כל אחד ואחד להקפיד ולשמור על כללי ההתרחקות והזהירות הנדרשים כפי הוראות הרופאים, ולא לקיים בשום פנים ואופן מניינים לתפילה אם לא נשמרים בהם כללי הזהירות במלואם".

"על כל אחד לבדוק בטרם יצטרף למניין האם אכן מתאפשר לשמור על כללי הזהירות עם שמירת המרחק בין אדם לאדם שכל זה הוא חשש סכנת נפשות והעובר על זה הרי הוא מזיק את עצמו ואת האחרים רחמנא ליצלן".