מאיר פרוש
מאיר פרושצילום: אסתי דזיובוב/TPS

סגן שר החינוך מאיר פרוש (יהדות התורה) שיגר מכתב לשר הרווחה אופיר אקוניס בבקשה לכנס את ועדת התמיכות למוסדות בכפוף למגבלות התקציב וכדי לאפשר גם בעת משבר זו פעילות שוטפת ותשלום לספקים, צעד שננקט במשרדי ממשלה אחרים.

במכתבו כותב סגן השר כי "פנו ללשכתי מנהלי מוסדות שנתמכים גם על ידי משרד הרווחה וביקשו את עזרתי אודות כספי תמיכות ממשרד הרווחה שאושרו למוסדות באופן עקרוני, אך הכספים מתעכבים ואינם מועברים למוסדות, מאחר ותקציב המדינה לשנת 2020 טרם אושר".

בדבריו ציין משרדי ממשלה שהזדרזו להעביר תקציבים למוסדות הנתמכים על ידם. "לדוגמה: במשרד החינוך וועדת התמיכות התכנסה כדי לאשר למוסדות רבים את התקציבים עוד לפני חג הפסח ואף העבירה להם את התקציב, הובא גם לידיעתי, כי ועדת התמיכות של משרד התרבות והספורט התכנסה לאחרונה ואישרה תשלום מקדמות למוסדות שנתמכו בעבר על ידם, בהסתמך על דו"חות ביצוע ופרמטרים נוספים נדרשים, וכן החליטה על מתווה תמיכות לבקשות חדשות בשנת 2020".

עוד ציין כי במכתב שנשלח לאחד המוסדות נכתב שהחלטה זו נעשתה "לנוכח הפגיעה בתחום התרבות ובמוסדות התרבות הנתמכים, על מנת למזער אותה ככל שניתן ועל מנת לשמר תשתיות ארגוניות, פיננסיות ומקצועיות בתחום התרבות לקראת חידוש הפעילות בו".

"לאור זאת, מבקשים מנהלי המוסדות לדאוג לכינוסה של ועדת התמיכות במשרד הרווחה, שאמורה לקבוע את המתווה לתשלום התמיכות למוסדות בכפוף למגבלות התקציב, כדי לאפשר גם בעת משבר זו פעילות שוטפת ותשלום לספקים".

את מכתבו חתם במילים: "אבקשך, בכל לשון של בקשה, לבחון את הדברים בשימת לב ולהשתדל ולכנס בדחיפות את ועדת התמיכות במשרד הרווחה, וזאת על מנת שהמוסדות יוכלו לקבל לכל הפחות מקדמות מכספי התמיכות, שיאפשרו להם לשרוד וימנעו את המשך הפגיעה".