סיפורה של אביבה בלום וקס
אני לא מציירת כדי לזכור, אני מציירת בשביל לשכוח

אמה של אביבה הקימה בגטו בית ספר לאחיות ושם החביאה את ילדיה עם כמה רופאים ואחיות. הגרמנים שנכנסו לבית החולים ירו במאות יהודים.

ערוץ 7 , כ"ז בניסן תש"פ

אביבה בלום וקס נולדה בוורשה בשנת 1932 לאברהם (אברשה) ולובה בלום ולה אח צעיר, אולק. אברשה היה מראשי הבּוּנד ולובה הייתה אחות במקצועה וסגנית מנהלת בית ספר לאחיות.

עם הקמת גטו ורשה באוקטובר 1940 השיגה לובה בניין בגטו עבור בית הספר לאחיות ועברה לשם עם ילדיה. במהלך האקציה בקיץ 1942 גירשו אנשי שירות הסדר היהודי את כל השוהים בבית הספר לאחיות אל האומשלגפלץ, כיכר השילוחים למחנות.

לובה הצליחה להוציא את אנשי הצוות מהאומשלגפלץ ולהבריח את ילדיה ברכב להובלת גוויות שיצא מהכיכר. באקציה של ינואר 1943 נכנסו הגרמנים לבית החולים ברחוב גנסיה 33 וירו במאות חולים, רופאים ואחיות.

לובה הצליחה להסתיר במרתף כמה מהאחיות והחולים, וכן את ילדיה. לובה הבריחה את ילדיה מהגטו. אביבה הגיעה אל הונצריה אורליה בורקובסקה, וזו מצאה לה מסתור לחודשיים. מלשין הסגיר את מקום המסתור, ואביבה נאלצה לעבור בין דירות מסתור שונות.

אביה השתתף במרד גטו ורשה ונרצח על ידי הגסטפו. לובה יצאה מוורשה ולקחה עמה את אביבה. בעזרת מסמכים מזויפים קיבלה לובה עבודה באחוזה פולנית. באביב 1944 שרפו פרטיזנים פולנים את האחוזה. לובה ואביבה ברחו לוורשה ושם שרדו בזהות פולנית עד השחרור.

לאחר השחרור הצטרפה אביבה לקבוצה של השומר הצעיר וב-1950 עלתה לישראל. לאביבה בת, ארבעה נכדים ועשרה נינים.