Fitch אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+

האנליסטים צופים כי הצעדים שנועדו להתמודד עם מגפת הקורונה העולמית יביאו לקיטון של 5.6% בתוצר הריאלי של כלכלת ישראל בשנת 2020.

ערוץ 7 , כ"ט בניסן תש"פ

Fitch אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ -ערוץ 7
משרד האוצר
צילום: אדל ליפקין/TPS

חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch אישררה היום (חמישי) את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה.

על פי החברה, דירוג האשראי של ישראל מאזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, כלכלה מגוונת בעלת ערך מוסף גבוה וחוסן מוסדי, לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר שעודנו גבוה ביחס למדינות הייחוס וסיכונים פוליטיים וביטחוניים מתמשכים.

האנליסטים צופים כי הצעדים שנועדו להתמודד עם מגפת הקורונה העולמית יביאו לקיטון של 5.6% בתוצר הריאלי של כלכלת ישראל בשנת 2020. עם זאת, בשנת 2021 הצמיחה תעמוד על 5% במצב של נורמליזציה של המשבר הבריאותי בישראל ובעולם, אך מוסיפים כי קיימים סיכונים מהותיים לאור אי הוודאות סביב היקף ומשך התפרצות הנגיף.

כמו כן הם צופים כי לאחר שנת 2021 הצמיחה בישראל תעמוד על 3% בממוצע וצופים כי שיעור האבטלה יוותר על 10% בסוף שנת 2020.

בהודעת החברה צוין כי המצב הפיסקלי של ישראל עודנו מהווה נקודת חולשה ביחס למדינות המדורגות 'A'. בהתאם לתחזיות, גירעון הממשלה יעלה על 10% מהתוצר בשנת 2020, כאשר יחס חוב-תוצר יגדל ויעמוד על 77% לעומת 60% בסוף השנה הקודמת, הרבה מעל הנתון החציוני של המדינות המדורגות 'A' שעומד על 56%.

יחד עם זאת נכתב כי ישראל התמידה בהורדת נטל החוב, אך המשמעת הפיסקלית התרופפה בשנים האחרונות ומטילה ספק ביכולת ובנכונות הרשויות להתמודד כראוי עם המגמה של העלייה בחוב.

על פי ההודעה, חלקו של החוב החיצוני הינו נמוך (8% מהתוצר), ומדינת ישראל נהנית מגמישות מימונית גבוהה. למדינה שוק מקומי עמוק ונזיל הנתמך על-ידי תכנית רכישות האג"ח של בנק ישראל בסך 50 מיליארד ש"ח, גישה טובה לשווקי ההון הבינלאומיים, תכנית פעילה של מכירת אגרות חוב ליהודי התפוצות וכן תכנית ערבויות ממשלת ארה"ב במקרה של זעזוע בשווקים.

שר האוצר, משה כחלון, מסר: "אשרור דירוג האשראי של ישראל מעיד על האמון הרב של המערכת הכלכלית העולמית כי מדינת ישראל תצלח את המשבר העולמי בעקבות נגיף הקורונה. מדובר במהלך שנותן תקווה לאזרחי ישראל כי המשק הישראלי ישוב לאיתנותו הכלכלית כפי שהיה ערב המשבר"

החשב הכללי, רוני חזקיהו, הוסיף "אשרור הדירוג בתקופה של משבר עולמי חסר תקדים מלמד על אמון החברה בכלכלת ישראל ומדגיש את החשיבות בשמירה על משמעת פיסקלית בעודנו מתמודדים עם השלכות הקורונה בישראל".