עשיתם פרצוף מופתע?

מסירת הוועדה למינוי שופטים משמעה לא רק עצירת המהפכה אלא חזרה לאחור. לימים בהם השופטים שיבטו את עצמם.

ח"כ איילת שקד , כ"ט בניסן תש"פ

איילת שקד
איילת שקד
צילום: קובי ריכטר/TPS

עשיתם פרצוף מופתע? כי פסק הדין של בג"ץ היום בכלל לא הפתיע אותי. זו חוליה נוספת בדריסת שיקול הדעת של הכנסת בעיצוב מדיניות ההגירה שלה. 

בהתחלה, בג״ץ פסל את החוק שהגביל את שהות המסתננים במשמורת. אחרי שהכנסת הפנימה את הביקורת של בג"ץ וחוקקה חוק חדש ומרוכך – בג״ץ פסל גם אותו. ושוב הכנסת התכנסה, ואחרי דיונים רבים תיקנה, ובנתה הסדר חוקי אחר. אך אל תהיו במתח. גם הוא בסוף בוטל.

עד היום חוקי המסתננים נפסלו בגלל טענה לפגיעה ולשלילת החירות. כעת העניין הוא אחר לגמרי. החוק לא שולל חירות של מסתננים, אלא יוצר תמריץ כלכלי חיובי ליציאתם של מסתננים מישראל, ומקטין את הפגיעה בעובדים הישראליים על ידי השוואת עלויות העסקה של המעבידים.

מהיכן הרעיון של תמריץ כלכלי הגיע לכנסת? מבג"ץ עצמו. שופטי בג"ץ היו אלה שהציעו לכנסת לייצר מנגנון של ערבויות כספיות כתמריץ ליציאת מסתננים.  אך כבר התרגלנו ששופטי בג"ץ עושים בחוקי הכנסת כבשלהם. ברצותם, מאשרים אותם, וברצותם – מבטלים אותם. כל השיח על הדיאלוג החוקתי אינו אלא עמדה פוליטית במסווה של תירוץ משפטי. 

רק שופט אחד מבין שופטי ההרכב זכר מעט מההיסטוריה של גלגולי החקיקה: השופט נעם סולברג. וכך הוא כותב: "המחוקק הפנים ביקורת ביהמ"ש, טיכס, תיקן ותיכן, וקבע הסדר חדש. קשוּב לעמדת ביהמ"ש, יצר המחוקק מנגנון חדש. פעם, פעמיים ושלוש, הורה בית משפט זה על ביטולו של הסדר חקיקתי ועתה ברביעית. עלינו לשמור את נפשנו מן ההרגל, כי הרגל הופך לטבע".

ההרגל באמת הפך לטבע. וזו בדיוק הסיבה שהמלחמה על הוועדה למינוי שופטים חשובה כל כך. האסון בוויתור עליה הוא הרסני למדיניות שמבקשת לאזן את הכוח הרב שיש לבג"ץ ולנרמל את מערכת היחסים בין הרשויות. 

את השינוי מאז שמיניתי ארבעה שופטים שמרנים לבית המשפט העליון, כאלה שפוסקים לפי החוק ולא לפי ערכיהם ודעתם האישית – רואים כבר היום בפסיקות בג"ץ. אך רומא לא נבנתה ביום אחד, ומהפכה לא משלימים בקדנציה אחת. מסירת הוועדה למינוי שופטים משמעה לא רק עצירת המהפכה אלא חזרה לאחור. לימים בהם השופטים שיבטו את עצמם. 

בקדנציה הקרובה ימונו לפחות ארבעה שופטים לבית המשפט העליון. זוהי הזדמנות היסטורית לגבש רוב שמרני. ויתור על ההזדמנות הזאת ייזכר לדיראון עולם.