בעקבות הוראת בית הדין של רבני חב"ד, חני ליפשיץ, שליחת חב"ד בנפאל, ביטלה את השתתפותה בטקס המרכזי בליל יום העצמאות שבו הייתה אמורה להשיא משואה.