הרב טאו בברכה מוקלטת לילדי תלמודי התורה

ברכה מוקלטת של הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת "הר המור" שרק לאחרונה החלים ממחלת הקורונה, נשלחה הבוקר (שני) לאלפי ילדי תלמודי התורה.

בברכה פותח הרב בחיזוק לתלמידים שממשיכים ללמוד גם בימי הקורונה: "על תלמודם של תינוקות של בית רבן שאין בהם חטא העולם עומד בוודאי בזמן כזה שתלמודי תורה סגורים וישיבות סגורות וכל הלימוד הוא מהבית וכל הלימוד יהיה יותר במסירות נפש ויהיה יותר בדבקות באהבת התורה ובודאי אחריות גדולה עליכם".

בהמשך הוא מדבר כל הזכות להמשיך ללמוד בכל בית ובית ועל הברכה שהלימוד יביא לעולם "ואשריכם שה' שם חלקכם מלומדי התורה אפילו במצב כזה, עד שכל בית הופך להיות בית מדרש, כי הילד לומד תורה עם אביו והבת מקבלת שיעורים דרך הטלפון ודרך אבא ואמא ובוודאי על תורה כזאת במצב כזה העולם עומד ובוודאי זה יביא רפואה גדולה לכל החולים והרמת קרן ישראל ויש בזה המשך העוז של תורה והאמונה של תורה וכל הרפואה שהתורה והחיים שהתורה מביאה לישראל. ומזה יהיה ברכה בע''ה שתדעו את הערך ותדעו את המשמעות ואת התוכן של אור תורה שאין דבר יותר חשוב בעולם מאשר לימוד תורה שעל זה עומד עם ישראל ועל זה עומד העולם כולו ואנחנו אור העולם "כי החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח ה' " ואפילו במצב כזה."

לסיום הרב מברך את הילדים, "אני מברך אתכם ומודה לכם על התפילות ועל הלימוד ועל השקידה ועל החזקת העמדה. תמשיכו ככה והברכה תצמח והגאולה תתקרב ואתם תהיו הגורמים למאורות הגדולים ותהיו אלו שמושיעים את ישראל ושלא מרפים ושמוסיפים תורה ואור וחיים להם ולעם ישראל ומתוך כך לעולם כולו."

כזכור, לפני פסח הרב טאו חלה בקורונה והיה מאושפז בבית החולים שערי צדק, ראש הממשלה ציטט לאחר מכן מדבריו אליו על משבר הקורונה: 'וממנה יוושע', דווקא מהמשבר הגדול הזה תצמח הישועה לעם ישראל.