היועמ"ש: לדון בעתירות בהרכב מורחב

היועץ המשפטי לממשלה מבקש מבג"ץ לשנות את סדר הגשת התגובות לשורת העתירות שהוגשו נגד ההסכם הקואליציוני שנחתם בין גנץ לנתניהו.

ערוץ 7 , ג' באייר תש"פ

היועמ"ש: לדון בעתירות בהרכב מורחב-ערוץ 7
אביחי מנדלבליט
Photo by Tomer Neuberg/FLASH90

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מתכוון לבקש מבג"ץ לשנות את ההסדר הדיוני בשבע העתירות שהוגשו נגד ההסכם הקואליציוני, כך שתגובתו תוגש רק לאחר שהמפלגות יגישו את תגובתן לעתירות.

בנוסף, היועמ"ש מציין בבקשה כי הוא סבור שלאור מהות העניין, יש מקום שהעתירות יידונו בהרכב מורחב, והוא מודיע לבג"ץ שלשם ייעול הדיון בלבד, ומבלי שיהא בכך כדי להביע כל עמדה ביחס לעמדתו למי מהסוגיות שעל הפרק, הוא מסכים שהדיון בעתירות יתקיים כאילו ניתן בהן צו על-תנאי.

בקשתו זו של היועמ"ש הועברה הבוקר תחילה לעותרים ולמשיבים בעתירות השונות כדי לקבל את עמדתם, ולאחר מכן היא תוגש לבית המשפט העליון.

בבקשה, המוגשת באמצעות מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, ענר הלמן, ועוה"ד רן רוזנברג, אבישי קראוס ואודי איתן, נאמר כי מובן שהיועץ המשפטי לממשלה אינו מייצג את הסיעות החתומות על ההסכם הקואליציוני ואת העומדים בראשן, והוא צד לעתירות בעיקר במסגרת תפקידו הכללי כאמון על ייצוג האינטרס הציבורי בתחום המשפטי, והשמירה על קיום החוק.

לטענתו, הוא יוכל לגבש את עמדתו בנוגע להוראות השונות הכלולות בהסכם הקואליציוני, שנגדן מכוונות חלק מהעתירות, רק לאחר שיידרש, נוסף לטענות העותרים, גם לטענות הסיעות החתומות על ההסכם בעניינם של אותם סעיפים, לפרשנותן שלהן את ההוראות השונות, ולהבהרת הדברים על-ידן ככל הניתן.

לפיכך, ומשסוגיית ההסכם הקואליציוני תידון אף היא במסגרת העתירות, היועמ"ש מבקש לאפשר לו להגיש את תגובתו לעתירות רק לאחר הגשת תגובות הסיעות החתומות על ההסכם הקואליציוני, ולאחר שיינתן לו זמן סביר, בנסיבות העניין, להידרש לאמור בתגובות אלה, ולגבש את עמדתו בעניין הטענות המופנות כלפי הוראות בהסכם הקואליציוני.