100 שנה לוועידת סן רמו

כפי שניתן ללמוד מההיסטוריה, גם לפני מאה שנים לא הייתה דרישה מגורם כלשהו לעצמאות של "עם פלסטיני" על הארץ, כי לא היה עם כזה!

תגיות: טל בראון
אל"ם (מיל') טל בראון , ג' באייר תש"פ

מפה ארץ ישראל
מפה ארץ ישראל
פלאש 90

השבוע מלאו מאה שנים לוועידת סן רמו שהתכנסה באיטליה מ-19 עד 26 באפריל 1920, בהשתתפות מדינות ההסכמה שלחמו במלחמת העולם הראשונה.

בוועידה בה השתתפו ראשי ממשלות בריטניה, צרפת, איטליה, יוון ונציגי יפן ובלגיה, דנו בחלוקת האימפריה העות'מאנית המובסת בין המעצמות האירופיות המנצחות.

למעשה, נתנה הוועידה משתנה תוקף לתנאי הסכם סייקס-פיקו שנחתם ב-16 במאי 1916 בין צרפת לבריטניה לחלוקת האזור.

החלטות הוועידה היו בעלות משמעות והשפעה רבה על עיצובו של המזרח התיכון כפי שרובנו חושבים שהם מכירים אותו.
אינני נמנה על אזרחי המדינה המאמינים כי זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל נקנית מכוח החלטה של וועידה מכובדת ככל שתהיה, בוודאי שלא מתוקף צו מלכותי או נשיאותי של בן אנוש נדיב וברור שלא כפרס תנחומים נוכח מעשי שמד נגד העם היהודי שנעשו לאורך ההיסטוריה האנושית. אך עם זאת, בעולמנו הקטן או אם תרצו בכפר הגלובאלי בו אנו חיים תחת 'מישפטיזציה' של תחומים רבים, טוב להיזכר ולהזכיר לחובבי הצדק ההיסטורי אודות אסמכתאות שנאספו במעלה הדרך לקראת יום עצמאותנו ה-72.

כך לדוגמא ראוי לציין כי במסגרת וועידת סן רמו, ביום 24 באפריל 1920, הוחלט למסור לבריטניה את המנדט על ארץ ישראל. מנדט שכלל גם חלק משטחי רמת הגולן, שרק בעבור 47 שנים חזר לשליטת מדינת ישראל עם תום מלחמת ששת הימים, למרות שהיה אמור להיכלל בגבולות הבית הלאומי היהודי שעתיד היה לקום מייד עם תום המנדט הבריטי.

כן ראוי לציין את 'עבר הירדן המזרחי' שנגרע אף הוא משטחי הבית הלאומי היהודי בחודש יוני 1922. זאת לשם הקמת יחידה מנהלית נפרדת, ששירתה את הבריטים ב"משחקי הכס והכבוד" המזרח תיכוניים שניהלה מול שיח'ים מקומיים, והפכה לאמירות עבר הירדן שזכתה לעצמאות בשנת 1947 כממלכה ההשאמית הירדנית.

עוד החליטה הוועידה לכלול במנדט את הצהרת בלפור ולהטיל על בריטניה את האחריות למימושה: "בעלת המנדט תהיה אחראית להגשמת ההצהרה שממשלת בריטניה פרסמה ביום 2 בנובמבר 1917, ושנתקבלה על ידי ממשלות ההסכמה האחרות, לטובת יישוב מחדש "הבית הלאומי" לעם היהודי בארץ-ישראל".

בנוסף, הוחלט במסגרת הוועידה לחלק את יתר שטחי המזרח התיכון בין בריטניה לצרפת. לאור זאת נמסרו שטחי סוריה ולבנון למנדט הצרפתי חרף התנגדות הערבים, חולקו מדינות צפון אפריקה בין המעצמות והוחלט לכונן מנדט בריטי בשטח המחוזות העות'מאניים לשעבר באזור עיראק של ימינו, שנמסרה כפרס ניחומים למלך פייסל הראשון שהוגלה מסוריה לאחר כיבושה על ידי הצרפתים ביולי 1920.

מה למדנו?

כפי שניתן ללמוד מההיסטוריה, גם לפני מאה שנים לא הייתה דרישה כלשהי מגורם כלשהו לעצמאותו וריבונותו של "עם פלסטיני" על גרגיר מאדמת המזרח התיכון, מסיבה מאד פשוטה- לא היה עם כזה!

מה כן היה? היו ערבים שחיו במרחב במסגרות, בחברות וזיקות שבטיות אלו ואחרות, תחת מנהיגים מקומיים שעיינו זה עם זה וסרו למרותן של האימפריות. אותן אימפריות ששלטו בשטח, ניצלו את משאביו ועשו בו כרצונן בהתאם לאינטרסים הגיאופוליטיים והכלכליים המשתנים שלהן, בין היתר בשיטת ה'הפרד ומשול' שרווחה באזור בעיקר לאחר מלחמת העולם הראשונה.

נוכח הדברים, ניתן ללמוד כי הערבים ה'פלסטינים', מתאמצים, יגעים ומצליחים לא להחמיץ אף הזדמנות להחמיץ הזדמנות, גם בחלוף מאה שנים.

דבקים הם בסרבנותם ההיסטורית להסדר מדיני שיעניק להם הרבה יותר ממה שזכאים היו לו אי פעם בעבר, עת התנגדו הם לתוכנית המאה של הנשיא האמריקני טראמפ, עוד בטרם זו פורסמה וביתר שאת לאחר שראתה אור.

כיהודים וישראלים למדים אנו כי 19 שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה וזוועות השואה, כבר הייתה הכרה ברורה, מגובשת ומוצהרת מצד עמים ומדינות מערביות, בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל.

עוד רבות ונצורות ניתן וצריך ללמוד אודות העבר, אך חשוב מכך הוא מה ניתן וצריך לעשות בהווה כדי שנוכל בעתיד לא רק לשרוד כתפישה גלותית, אלא להמשיך לחיות כעם חופשי בארץ אבותינו לעולמי עד.

על כן, מוטב כי כל 'רואי השחורות' המפחדים ממה יאמרו או יעשו הגויים, הדואגים להלך אימים על הציבור הישראלי בתרחישי 'היום שאחרי' והמתנגדים מבית להחלת ריבונות מדינת ישראל על בקעת הירדן תחילה כבר בעת הקרובה, ירימו הם את ראשם בגאון ובביטחון, יישאו בגאווה את דגל ישראל וינהגו כ'מנהג בעלי הבית' המציבים אותו על ראש תפארתם ולא מחביאים אותו כמנהג 'אורחים לא קרואים' או חלילה 'עברייני מקרקעין', החוששים לשים שלט קטן עם שם משפחתם על הנכס, בל יתפסו וישלמו על קלקלתם.

לסיכום- אם צריך עוד סיבה למסיבה, או סתם הסבר קצר שישכנע את חברי הממשלה, אזי מאה שנה לוועידת סן רמו הינה סיבה טובה להחלת ריבונות ישראלית בבקעת הירדן כבר עתה.