קליפ העצמאות של כרמי צורחננאל בן ברוך

צילם וערך: חננאל בן ברוך