שקד לכחול לבן: ותרו על סעיף השריוןערוץ כנסת

שרת המשפטים לשעבר, ח"כ איילת שקד, תקפה אחר הצהריים (חמישי) את הצעת חוק יסוד ממשלת חילופים, ואת דרישת כחול לבן לשריין את החוק כך שידרש רוב של 75 ח"כים כדי לשנותו.

בנאומה במליאת הכנסת ציטטה השרה לשעבר את השופט חשין ואמרה: "השופט חשין צפה את הסיטואציה הזו כבר לפני 25 שנה (הוא עסק בסוגיה זו במפורש בפסק הדין בעניין בנק המזרחי) וכתב:
הוראת חוק זו, לדעתי, הינה אנטי-דמוקרטית בעליל: הוראת חוק היא המשליטה את המיעוט על הרוב, הוראת חוק היא שהעם לא הסמיך את נציגיו לחקוק. יתרה מזאת: חוק מעין זה - בהיעדר חוקה של אמת - אני רואה בו סכנה אמתית וקרובה לדמוקרטיה בישראל, גם להלכה גם למעשה, ואכלה בו את אשפתי".

"אני אומרת לכם חברי הכנסת וחברי הכנסת מכחול לבן- אני מקווה שלפחות לשופט חשין הקשבתם. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה בכנסת ישראל שמשריינים חוק ב75 חברי כנסת ומשריינים את השריון", תקפה.

לדבריה, "אין דבר כזה ולא היה דבר כזה, אני מאוד מקווה גם שלא יהיה דבר כזה. אתם למעשה מאפשרים בעתיד למיעוט לשלוט על הרוב. אני גם אומרת לכם זה יפסל בבג"ץ, חבל שאתם מביאים אותנו לשם. תוותרו על הסעיף הזה".