קדושים אמור- הקדושה האמיתית באה לידי ביטוי בחיבור לכלל ישראל

המילים "דבר אל כל עדת בני ישראל" הן ההגדרה המדויקת של "קדושים תהיו" - להיות מחובר לכלל ישראל.

הרב שלמה סובול , ו' באייר תש"פ

קדושים אמור- הקדושה האמיתית באה לידי ביטוי בחיבור לכלל ישראל-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

אם נשאל אנשים שונים כיצד הם מבינים את המושג 'קדושה' נשמע בוודאי דעות רבות ומגוונות. יש שיקשרו את מושג ה'קדושה' לקיום תורה ומצוות, אחרים יקשרו אותו להתנזרות מענייני העולם הזה ויהיו שיציעו רעיונות נוספים.

פרשת קדושים פותחת בפסוק "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.  דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ, אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם".  ניתן לשים לב בקלות שפתיחת הפרשה, "דבר אל כל עדת בני ישראל", יוצאת דופן מפרשות אחרות. 

בדרך כלל, סדר מסירת המצוות היה כפי שמתואר ברמב"ם (על פי האמור במסכת עירובין נד): "היה משה נכנס באוהלו, ונכנס אליו בתחילה אהרן, ומשה היה אומר לו המצווה הנתונה לו פעם אחת ולימדהו פירושה, ויסתלק אהרן ויחזור לימין משה רבנו. ונכנסו אחריו אלעזר ואיתמר בניו, והיה משה אומר להם מה שאמר לאהרן, ויסתלקו וישב האחד לשמאל משה רבנו והשני לימין אהרן. ואחרי כן יבואו שבעים זקנים, וילמדם משה כמו שלימד לאהרן ובניו. ואחרי כן יבאו ההמון וכל מבקש ה' וישם לפניהם המצווה ההיא עד ישמעו הכל מפיו. נמצא אהרן שומע המצווה ההיא מפי משה ארבע פעמים, ובניו שלוש פעמים, והזקנים שני פעמים, ושאר העם פעם אחת".

אך הפעם נאמרה הפרשה מיד לכלל עם ישראל. רש"י מבאר לנו את הקושי הזה על פי מדרש רבה: "מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלוין בה". כלומר, משום חשיבותה "שרוב גופי תורה תלויים בה". פרשה זו נאמרה מלכתחילה מפי משה לכל עם ישראל ביחד.

מהו המסר החשוב כל כך שיש בפרשה שלנו?  ניתן לומר שהמילים "דבר אל כל עדת בני ישראל " הם ההגדרה המדויקת של "קדושים תהיו". מהי קדושה? הקדושה היא להיות מחובר לכלל ישראל. כמו שהקב"ה שהוא קדוש "כי קדוש אני" מתגלה בתוך עם ישראל, כך גם כל יהודי שרוצה להיות קדוש צריך שההוויה שלו תהיה מחוברת לעם ישראל.

מה זה אומר בפועל? זה אומר דברים רבים; זה אומר שבתפילותיי אני מתפלל למען עם ישראל. זה אומר שהלימוד תורה שלנו יהיה להצלחת עם ישראל. זה אומר שקיום המצוות שלנו יהיה כדי שיהיה טוב לעם ישראל וזה אפילו אומר שהמחשבות שלנו יהיו עסוקות בלראות את הטוב בעם ישראל.

וזה אומר כמובן, שכל מי שפועל לטובת עם ישראל, לא משנה מה הרקע שלו ומהם השקפות העולם שלו הינו אדם שעסוק בקדושה. הדברים רלוונטיים מאוד לתאריכים המיוחדים שהתחדשו בדורנו בחודש אייר: יום הזיכרון, יום העצמאות ויום ירושלים. הקמת המדינה ושחרור ירושלים קרו בזכות אותם אנשים שחרות עם ישראל עמדה בראש מעייניהם. מכאן שכל אלו שפועלים ושפעלו בחייהם ובמותם למען ימים קדושים אלו, הם אנשי קודש.

הרב שלמה סובול הוא ראש מרכז ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין