בנק ישראל:מ תורחב קבלת הקהל בסניפי הבנקים

בעקבות הקלת המגבלות על פעילות במשק הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבה נוספת של קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית.

ערוץ 7 , ט' באייר תש"פ

בנק ישראל:מ תורחב קבלת הקהל בסניפי הבנקים-ערוץ 7
המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

על רקע החלטות הממשלה על הקלות נוספות במגבלות הפעילות, החל ממחר (שני) תורחב קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית ושיעור הסניפים הפתוחים לקבלת קהל יעלה מ-30% ל-50% מכלל הסניפים.

מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר כי קבלת הקהל תרוכז בסניפים ייעודיים בפריסה ארצית, בהם יינתנו כלל השירותים שניתנו ערב אירוע הקורונה.

"צעד זה יאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאות הציבור. הפיקוח על הבנקים קורא לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק", נאמר בהודעת הפיקוח.

על פי ההנחיות החדשות, שיעור הסניפים שיהיו פתוחים לקהל לא יפחת מ- 50% מהמספר הכולל של סניפי התאגיד הבנקאי; סניפי הקהל ייקבעו בהתחשב בפיזור גיאוגרפי נאות של הסניפים וביכולת לספק שירותים בנקאיים לציבור רחב של לקוחות; סניפי הקהל יתנו את כלל השירותים שניתנו ערב משבר הקורונה.

"על התאגידים הבנקאיים להמשיך ולפעול לעידוד הלקוחות לעבור לקבלת שירותים בערוצים הדיגיטליים והטלפוניים; המפקחת על הבנקים רשאית לקבוע הוראות שונות לעניין פתיחת סניפים לקהל בימים מסוימים ולעניין השירותים שיינתנו בהם", נקבע בהנחיות