שופט בית המשפט העליון מני מזוז טען היום (שני) כי לא התבטא נגד שר המשפטים אמיר אוחנה כאשר כינה אותו ''שר לעומתי''.

לטענת מזוז הוא לא דיבר על שר ספציפי על תופעה שבה שר מתנהג בצורה לעומתית כלפי המערכת שעליה הוא ממונה.

עיון בהקלטת הכנס המשפטי שבו השתתף מזוז, מוכיח שהוא דווקא דיבר באופן מפורש על שר המשפטים הנוכחי וכינה אותו 'לעומתי'.

''בתחום המשפטי לשר המשפטים אין סמכויות בתחום של הפעלת הסמכויות המשפטיות, ודאי לא בתחום אכיפת החוק. המצב של שר משפטים לעומתי ובכלל שר לעומתי הוא מצב בעייתי, מטריד, מציק, בעייתי גם במשרדים אחרים'', אמר מזוז בכנס חיפה למשפט שהתקיים בנובמבר 2019.

כאמור, השופט מזוז דחה היום את בקשת שר המשפטים אמיר אוחנה לפסול את עצמו מעיסוק בהארכת הכהונה של מ''מ פרקליט המדינה דן אלדד. אוחנה טען כי מזוז נמצא בניגוד עניינים בשל עברו.

"לטענת המבקש היה עלי להימנע מלדון בעתירה נוכח כהונתי בעבר כיועץ משפטי לממשלה, וכן לאור התבטאות שלי בכנס מנובמבר 2014", כתב מזוז.

"בהתאם לחוק, בקשה לפסילת שופט נדרשת להצביע על כי 'קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט', ובכלל זה עקב קרבה משפחתית לצד בהליך, או ענין אישי או כספי ממשי בהליך או בתוצאותיו. הבקשה דנן אינה מצביעה על כל עילה כאמור, והיא משוללת יסוד, וממילא דינה להידחות".

לטענת מזוז כהונתו בעבר כיועץ המשפטי לממשלה, שהסתיימה לפני למעלה מעשור, לא מונעת ממנו מלדון בעניינים הנוגעים למשרד המשפטים. "בבית המשפט כיהנו לאורך השנים לא מעט יועצים משפטיים לממשלה לשעבר, ומעולם לא נקבע כי הם פסולים בשל כך מלדון בעניינים הנוגעים למשרד המשפטים, לפרקליטות או ליועץ המשפטי לממשלה.

''הליכים מסוג זה נדונים בפנינו דרך שגרה, מעשה יום ביומו. גם מחלוקות בין יועצים משפטיים לשרי משפטים אינם דבר חדש או חריג והם ליוו את כהונת היועצים המשפטיים לדורותיהם, ברמות שונות, מאז ראשית המדינה ועד היום".

מזוז הגיב לציטוטים שהביא אוחנה מכנס משפטי שנערך בשנה שעברה בחיפה, במהלכו מתח השופט ביקורת על שר המשפטים. לטענת מזוז הדברים "לא התייחסו באופן ספציפי למבקש (השר אוחנה), או לפעולה או החלטה קונקרטית שלו, אלא באופן כללי לתופעה של 'שר לעומת', כאשר הדוגמה שצוינה התייחסה דווקא לשר להגנת הסביבה. אין בדברים אלה כל הבעת עמדה אישית כלפי השר, או פעולה או החלטה קונקרטית שנקט, וממילא אין בכך כדי להקים עילת פסילה".