מבקר המדינה תוקף את תצורת המשלוחים החיים

מבקר המדינה מצא ממצאים חריגים ורשלניים הן בהיבטים הבריאותיים הן במחירי שוק הבשר והן בהיבטים הפנים ארגוניים אודות המשלוחים.

ערוץ 7 , י' באייר תש"פ

הדו"ח השנתי של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, עסק בין השאר באופן הפיקוח של משרד החקלאות על הובלת בעלי החיים מחו"ל, על מזון לבעלי חיים המיובא מחו"ל, ועל פעולותיו למניעת התפשטות מחלות בקרב בעלי החיים.

המבקר ציין בדו"ח כי למרות הורדת המכס על עגלים מיובאים ולמרות הרפורמות הנוספות שביצע משרד החקלאות בשנים האחרונות כדי להוריד את מחיר בשר הבקר לצרכן, משנת 2013 עד סוף שנת 2018 חלה עלייה של כ-4.5% - 6% במדד מחירי הבשר.

עוד מסר המבקר כי למרות השיעורים הגבוהים של הבקר הנגוע בברוצלוזיס, לא גיבש המשרד תוכנית חדשה בת יישום למיגור המחלה ולהפסקת התפשטותה.

בתהליך הפיקוח על יבוא מספוא לא מתבצעים בדיקה ויזואלית ודיגום. עקב כך, יש חשש כי מספוא המכיל מתכות, חומרי הדברה, עובשים ורעלנים ייכנס לתחומי ישראל ויפגע בבעלי החיים הניזונים ממנו ובבני האדם הצורכים מזון המופק מבעלי חיים אלו.

עוד ציין המבקר בדו"ח כי אישור מדינות נוספות ליבוא מקנה עשוי להגביר את התחרות ולהוריד מחירים, אולם שש מדינות הנמצאות בתהליך אישור ממתינות כבר שנתיים עד שמונה שנים לקבלת אישור השו"ט (השירותים הווטרינריים) ליבוא מקנה.

השו"ט לא קיימו ביקורים סדירים במדינות שאושרו ליבוא מקנה לצורך פיקוח על מידת עמידתן בתנאי תעודות הבריאות שעליהן חתמו. לעיתים הצטברו נתונים המלמדים לכאורה שהמדינות אינן עומדות בתנאים. עלו גם ממצאים המשקפים תחזוקה ירודה של האוניות.

הדו"ח העלה כי משרד החקלאות לא הפעיל סנקציות נגד יבואנים שהפרו את תנאי היבוא של הבקר והצאן.

דו"ח המבקר

בסיכום דוח מבקר המדינה נאמר עוד "בדוח הועלו ממצאים העלולים להשפיע בין היתר על בריאות הציבור, על רווחת בעלי החיים ובריאותם ועל מחירי הבשר בארץ. ייעול פעילותם של משרד החקלאות והשו"ט בתחום שהם מופקדים על הטיפול בו, בדגש על קבלת החלטות בסמוך למועד זיהוי הסיכונים, ביצוען ומיצוי סמכויות הפיקוח והאכיפה הנתונות בידיהן, עשוי לשפר את המצב שהועלה בדוח.

שיפור תשתית המחשוב המיושנת שבשימוש המשרד יתרום אף הוא לכך שהפיקוח בנושא יתבצע באופן יעיל, ממוקד ואפקטיבי. עקב העלייה במחירי הבשר לצרכן, נדרש כי המשרד בשיתוף משרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות התחרות ינקטו צעדים אפקטיביים, ובכלל זה צעדים להגברת התחרותיות, שיביאו להפחתה במחיר הבשר לצרכן".

ירון לפידות, יו"ר ארגון ישראל נגד משלוחים חיים מסר "אנו מברכים על כי משרד מבקר המדינה בחר לפתוח בחקירה על הנעשה במשלוחים החיים, בעקבות פניה מפורטת שהעברנו לו. כל הטענות שלנו על הבעיות במשלוחים החיים נמצאו כנכונות: הסבל הרב הנגרם לבעלי החיים, הסכנות הבריאותיות לבני האדם ובנוסף גם העובדה כי היבוא לא הוזיל את מחירי הבשר ולמעשה בשל כך אין כל צורך במשלוחים החיים".

"יחד עם זאת אנו מצרים כי על אף הממצאים הקשים, לא בחר משרד המבקר לקרוא לסגירת ענף מסוכן ואכזרי זה, דבר הנוגד את תחקירו הוא. עדיין אנו מקווים שדו"ח זה יהווה אבן דרך בסיום המשלוחים החיים לטובת כולנו, ויפה חיה אחת קודם".