הלווית הרב נחום אליעזר רבינוביץ'
הרב חיים סבתו ספד לשותפו לדרך: "הרב אהב את תלמידיו אהבת נפש"

הרב סבתו ספד לרב רבינוביץ' במהלך ההלוויה ודיבר על הבנתו העמוקה בהלכה. "הרב היה נטוע במסורת הדורות והכיר במיוחד שבדורנו"

יוני קמפינסקי - ערוץ 7 , י"ב באייר תש"פ

הרב חיים סבתו, שותפו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל לראשות הישיבה במעלה אדומים ספד לו במהלך ההלויה.

"מורנו ורבנו ראש הישיבה, גאון בתורה, חדשן ופוסק מיוחד בהלכה, מרחיב הדעת וחכם ההגות, נפלא במוסר ובמידות, ענו ושפל דרך, גדול בחינוך, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב תלמידיו אהבת נפש ומקרבם לתורה. נטוע במסורת הדורות ומכיר בטוב שבדורנו. מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, משמח את האדם ומשמח את הבריות. אוהב עמו וארצו אהבה בלי נצרים, ומודה כל יום לבורא שזכה לראות בשיבת ציון. אהב את מדינת ישראל ושמח בהצלחותיה, עודד את תלמידיו לשרת בצה"ל".

הרב סבתו דיבר על גודל האובדן. "הכאב עמוק והאבל כבד. 40 שנה עמד הרב בראש הישיבה והוביל אותה בידיים נאמנות והצעיד אותה מעלה. 40 שנה שאני מלווה אותו כל יום, בבוקר ובערב, בחול ושבת, ואני מעיד בפניכם – מעולם לא ראיתי אצלו קמצוץ של גאווה או רדיפת כבוד. הנמצא כזה? כשהגיע לעמוד בראשות הישיבה לא דרש לעצמו כלום. לא תנאים ולא מעמד. לא ידע צורת מטבע. נקי כפיים. אל תשנו כלום ממה שהורגלתם עד היום. הנמצא כזה?".

"על אף אריכות ימיו ומחלתו הקשה, פטירתו היא כבוא השמש בצהריים, כמי שמחשיכה את היום פתאום ולא כחמה ששוקעת בעונתה. מי יעודד עכשיו תלמיד שליבו נשבר? מי ישמח תלמיד שכתב מאמר על התלמוד לראשונה בחייו? מי יסייע לבוגר הישיבה המשמש כרב צעיר, או ישיב לשאלות בהלכה? כמה ייסורים סבל מהבריות, אבל הוא קיבל אותם במסירות נפש. ייסורים שהיו מכניעים אנשים רבים לא גרמו לו לזוז מאצילותו ומהדרת פניו. כאבו היה עמוק ביותר, אבל כל הייסורים לא הזיזו אותו מאור פניו והשלוות נפש שהייתה לו", סיכם הרב סבתו.