שני ענקים במבנים ארעיים

הרב ד"ר יוסף מרקוס בהספד לרב נחום אליעזר רבינוביץ' ולרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

הרב ד"ר יוסף מרקוס , י"ב באייר תש"פ

הרב נחום רבינוביץ'
הרב נחום רבינוביץ'
צילום: Hadas Parush/Flash90

שני אריות עלו מהגולה, האחד בראשית שנות השבעים והשני בראשית שנות השמונים. שניהם לא גדלו על תורת הגאולה של הרב קוק, היו בעלי השקפה יותר רציונלית, ובעלי תואר ד"ר. נוף זר בעולם הרבני בארץ.

שניהם תרמו תרומה אדירה לעולם התורה בארץ ישראל ולהתיישבות בה. שניהם שימשו בתפקדי רבנות מכובדים מאוד בחוץ לארץ והוכרו שם כגדולי תורה. שניהם עזבו הכל ובחרו להגיע לארץ, לישיבות קטנות וחדשות שקמו במקומות צחיחים ושוממים ובמבנים ארעיים.

שניהם היו בעלי אמונה גדולה וחזון שהאמינו בזכות ללמוד וללמד תורה בארץ ישראל. שניהם זכו להקים ישיבות גדולות עם אלפי תלמידים, ובתוכם רבנים, ראשי ישיבות ובעלי מקצוע המשפיעים על מדינת ישראל.

איך היה נראה עולם התורה הציוני דתי ללא רבותינו הגדולים הרב אהרן ליכטנשטיין והרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל? כל כך הרבה אמונה, ביטחון וענווה ניתן ללמוד ממסלול חייהם. שניהם מופת לאהבת תורה אין סופית, אהבת ארץ ישראל ועם ישראל ויראת שמיים. מי ייתן לנו תמורתם.

הכותב מלמד בבית המדרש לנשים מגדל עז, ובמכללה האקדמית הרצוג