ילדים במעון. אילוסטרציה
ילדים במעון. אילוסטרציה צילום: ISTOCK

באופן מדורג וחלקי חוזרים הגנים והמעונות לפעילות הבוקר (ראשון), וזאת תחת הנחיות קפדניות שרבים מההורים וממפעילי הגנים והמעונות תוהים כיצד לבצע אותם.

הגנים יפעלו במסגרות של עד 18 ילדים והמשמעות היא חלוקה של השבוע לשני חלקים, מחצית מהילדים יהיו בגנים בימי ראשון עד שלישי והמחצית השניה בימי רביעי עד שישי. המשמעות עבור ההורים היא חיפוש מסגרות חלופיות למחצית השבוע, שכן רבים מההורים שבים או שבו למסגרות העבודה בהדרגה.

המעונות ייפתחו גם הם במגבלה של מספר הילדים בכל מעון והמשמעות היא שכשבעים אחוזים מהילדים יוכלו להגע למעונות הבוקר. שלושים האחוזים האחרים קיבלו הודעות בימים האחרונים על כך שהם נותרים לפי שעה בבתים עד למציאת פתרונות חלופיים.

הילדים במסגרות השונות יחלו את הפעלות תחת מגבלות והנחיות. ההורים לא יוכלו להישאר עם הילדים בבוקר אלא ישאירו אותם במסגרות ויעזבו מיידית על אף הקושי העשוי להתפתח גם אצל ההורים וגם אצל הילדים לאחר חודשיים של שהייה בבתים.

כמו כן נדרשות הגננות והמטפלות למנוע מהילדים לשחק אלה עם אלה, לדאוג לחיטוי הגן והציוד, לדרוש הצהרת בדיקת חום, חיטוי באלכוג'ל וכיוצא באלה.