אימון בגדס"ר גבעתי
אימון בגדס"ר גבעתיצילום: דובר צה"ל

בעקבות מגפת הקורונה ובהתאם לצרכים המבצעיים התקבלו מספר החלטות בזרוע היבשה בנוגע למימוש גרף האימונים לשנה הקרובה.

הגרף המעודכן, שנבנה לאחר חשיבה עמוקה ושיתוף פעולה בין הגופים הרלוונטיים, מבטא את הכשירות הנדרשת למלחמה, בחטיבות הסדירות ובחטיבות המילואים, זאת תוך המשך השחזת הקצה המבצעי ומיקוד ביסודות הלוחם, כפי שהגדיר מפקד זרוע היבשה לשנה זו.

הגרף, כך מדגישים בזרוע היבשה, נבנה באופן מותאם למציאות של קיום הערכת המצב מתמשכת בכל זמן נתון, תוך התמקדות באימונים לחיזוק הקצה המבצעי, בדגש על אימוני המחלקות, הפלוגות והגדודים כיחידות הקצה.

באשר לאימוני הסדיר, בוצעו התאמות של משכי האימון לחטיבות ובוצע דיוק וחידוד לתכולתו. לצד זאת, קוצרו האימונים, לאור ביטול התעסוקות המבצעיות של גדודי המילואים.

עוד נקבע, כי כלל חטיבות החי״ר יתאמנו בשנה הקרובה במודל ״זירת האימונים״, שתכליתו שיפור יסודות הלוחם. בנוסף, יעברו במהלך השנה הקרובה כלל הגדודים הסדירים את ״בוחן רף פצ"ן״, שנועד לבדוק את מוכנותם למערכה בגזרה הצפונית ולהציב בעבורם רף כשירות למלחמה.

בעולם המילואים, לאחר השהיית האימונים בעקבות התפשטות הקורונה, עתידים אימוני המילואים להתקיים החל מסוף יוני, זאת על פי כשירות מבדלת ותעדוף לקיום האימונים הנחוצים ביותר על אף האילוצים.

בנוסף, שיטת הקליטה לאנשי המילואים, כמו גם המעטפת הבריאותית שתינתן עבורם, תותאם להנחיות.

במסגרת האימונים הייחודיים, הוחלט כי מודל התרח"ט הסימולטיבי יתקיים בחטיבות סדירות וחטיבות במילואים, על פי תעדוף שבוצע ובסיסו - כשירות הדרג המתמרן.

כמו כן, בהתאם לגרף המעודכן, ייערך במהלך השנה תרגיל רב-זרועי בהשתתפות הפיקודים, האגפים, והזרועות.