סרן הרב י'
סרן הרב י' צילום: דובר צה"ל

ל"ג בעומר מצוין בעבור שני אירועים משמעותיים: הראשון בכך שביום זה פסקו תלמידיו של ר' עקיבא למות, והשני לכבודו של ר' שמעון בר יוחאי שנפטר באותו יום.

ידוע הסיפור על ר' עקיבא שעוד בטרם היותו רבי, בהיותו רועה צאן, אמר 'מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור' ולמה כחמור ולא ככלב? כי חמור שובר גם את העצם של הננשך... השנאה שלו לתלמידי החכמים הייתה כל כך גדולה שהוא חיפש את ההגדרה הקשה ביותר.

אך ההמשך אופטימי יותר- הוא ראה אבן שנעשית בה חור מטיפות המים, והבין שכמו שטיפות המים יכולים לבקוע את האבן, כך הוא יכול לתקן את מעשיו.

לר' עקיבא יש הסתכלות רחבה וארוכת טווח. זה מה שנתן לו את העוצמות לחזור בתשובה בגיל מאוחר אחרי יחס כזה לחכמים, וזה מה שנתן לו את הכוח לאחר מות 24 אלף תלמידיו להמשיך את מסורת לימוד התורה לתלמידיו, שמהם אנו לומדים עד היום.

סיפור נוסף מספר בגמרא על ר' עקיבא שראה יחד עם תנאים נוספים שועל יוצא מבית קודש הקודשים, לאחר חורבן הבית: "התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו מפני מה אתה מצחק אמר להם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו מקום שכתוב בו (במדבר א, נא) והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?! אמר להן לכך אני מצחק...עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו!".

אותה הסתכלות לטווח הארוך הביאה את ר' עקיבא לאופטימיות גם שהמציאות כל כך ירודה. אחד מתלמדיו המובהקים של ר' עקיבא, הוא ר' שמעון בר יוחאי. ר' שמעון בולט במידת האמת שלו.

בגמרא מסופר שישבו יחדיו כמה תנאים ודנו על מעשי השלטון הרומי: "פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס".

השלטון ששמע זאת הורה להרוג את רשב"י בעקבות דבריו ובעקבות כך הוא ברח למערה עם בנו והתחבא שם במשך 12 שנה.

למרות המחיר הכבד רשב"י בוחר במידת האמת ואומר את דעתו על מעשי הרומאים. גם כתיבת הזוהר על ידיו מסמלת את אמיתתה של תורה, ככל שמעמיקים יותר בפנימיות התורה מגלים את האמת שבה.
ניתן לחשוב שהמבט לטווח ארוך ומידת האמת אינן משתלבות , אך האמת היא שהם משלימות ומחייבות זו את זו.

אם ר"ע היה מסתכל רק על אותו רגע של חורבן המקדש,הוא היה מתייאש. אם רשב"י היה חושב מה יעשו לו הרומאים על אמירותיו לכאורה הוא היה מדבר אחרת על שלטון רומי.

ההסתכלות הארוכת טווח היא זאת שמלמדת שסוף האמת לנצח.

אני זוכה לשמש כרב חטיבת הקומנדו בה משרתים טובי הלוחמים בצבא הגנה לישראל. גם בצה"ל הדבר העומד לנגד עינינו זה האמת. אנו כאן בגלל האמת.

מלחמה מנצחים רק כאשר אנחנו הולכים עם האמת שלנו, בצדקת מדינת ישראל. ובנוסף מלחמה מנצחים בהסתכלות רחבה על המציאות וחשבון כולל.

אנחנו ברבנות הצבאית משתדלים לחזק את רוח הלחימה של חיילינו מתוך בטחון בצדקת דרכנו.

יהי רצון שזכותם של ר' עקיבא ור' שמעון יעמדו לנו ולזרעינו, ובזכותם ננצח את כל הקמים עלינו לכלותינו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו